nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.02.2018 Brexit heeft ook gevolgen voor de landbouwsector

De uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal zich ook laten voelen voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Ons land is extra kwetsbaar voor de brexit door de sterke prestaties van de Belgische exporteurs op de Britse markten en door onze bij uitstek open economie. Het Departement Landbouw en Visserij ging daarom na wat de impact op onze Vlaamse land- en tuinbouw zou kunnen zijn, die voor 3,5 miljard euro aan agrarische producten naar het VK exporteert. 

Op 23 juni 2016 koos 52 procent van de Britten voor een uittreding uit de Europese Unie. Hoe ongerust moet de Vlaamse land- en tuinbouw daarover zijn? Het Departement Landbouw en Visserij formuleerde een aanzet tot antwoord. Op korte termijn heeft de brexit gevolgen voor de buitenlandse handel, de financiële markten en de grondstoffenmarkten, zo luidt de analyse. Zo zorgde de depreciatie van het Britse pond er al voor dat Britten meer moeten betalen voor eenzelfde hoeveelheid geïmporteerde goederen, wat een rem is op de export naar het Verenigd Koninkrijk.

Op langere termijn is het wachten op de uitkomst van de brexit-onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Op 30 maart 2019 zal het land niet langer deel uitmaken van de interne markt. Voor België is het Verenigd Koninkrijk met 8 procent aandeel de vierde belangrijkste Europese exportmarkt na Duitsland, Frankrijk en Nederland. Voor de voedingsproducten is de export naar het Verenigd Koninkrijk goed voor 10 procent van de totale uitvoer. De voedingsindustrie staat als economische sector op de vijfde plaats als het gaat om de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk.

Toch stelt het rapport dat er ook na de brexit kansen voor de Vlaamse voedingssector over het Kanaal blijven weggelegd, aangezien het land sterk afhankelijk blijft van de invoer van voedingsproducten. België exporteert voor 3,5 miljard euro aan agrarische producten naar het Verenigd Koninkrijk. Agrarische producten omvatten ook verwerkte producten, niet-voedingsproducten van agrarische oorsprong, agro-industriële producten zoals meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en landbouwmachines, visserijproducten,…

Ongeveer 80 procent van de exportwaarde wordt gerealiseerd door verwerkte producten. Binnen de land- en tuinbouw valt op dat de zuivelsector, de aardappelsector, de (diepvries)groente-industrie en de vleessector een relatief groot belang hebben in de export. Bij de versproducten wordt een kwart van de exportwaarde van de aardbeien die binnen de EU uitgevoerd worden, in het Verenigd Koninkrijk gerealiseerd.

De brexit heeft daarnaast ook gevolgen voor het Europees beleid. Door het wegvallen van de Britse bijdragen aan de Europese fondsen heerst onzekerheid over de herverdeling van de financiële middelen. Verder verliest Vlaanderen een belangrijke partner in het beleid rond onderzoek en innovatie. De brexit zal ook gevolgen hebben voor politieke keuzes bij de toekomstige richting van het gemeenschappelijke landbouwbeleid na 2020.

Lees het volledige rapport hier

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via