nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.10.2017 Broeikasgassen in atmosfeer stijgen sneller dan ooit

De hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer is vorig jaar sneller gestegen dan ooit tevoren. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). De CO2-concentratie in de atmosfeer steeg in 2016 naar een recordhoogte van 403,3 parts per million (ppm). Een jaar eerder ging het nog om 400 ppm. De mens wordt gezien als de belangrijkste oorzaak voor de stijging van de CO2-concentratie in de lucht. Maar daarnaast word ook gewezen op het weerfenomeen El Nino, dat bijkomende droogte veroorzaakte waardoor er minder mogelijkheden waren om CO2 op te laten nemen door planten.

De groei van de wereldbevolking, intensieve landbouw, toegenomen landgebruik, ontbossing, industrialisatie en het gebruik van fossiele brandstoffen hebben er samen voor gezorgd dat de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer sterk is toegenomen sinds de industriële revolutie, vanaf 1750. Sinds 1990 is de stralingswarmte van alle broeikasgassen met 40 procent toegenomen. Tussen 2015 en 2016 alleen al gaat het om een toename van 2,5 procent.

Het is volgens de gegevens van WMO drie tot vijf miljoen jaar geleden dat de concentratie CO2 in de lucht zo hoog lag. Dat was een periode "waarin de temperatuur op aarde drie graden hoger lag en het zeeniveau twintig meter hoger was dan nu", zo wordt wel benadrukt. De WMO ziet dan ook een groot gevaar in de snelle toename van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. "Grote wijzigingen in ons klimaatsysteem kunnen zorgen voor ernstige ecologische en economische storingen."

"Zonder een snelle verlaging van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, stevenen we af op een gevaarlijke verhoging van de temperatuur tegen het eind van deze eeuw, ver boven de doelstelling die werd afgesproken bij het Klimaatakkoord van Parijs", zegt ook Petteri Taalas, secretaris-generaal van WMO. Het rapport van de organisatie zal meegenomen worden naar het Duitse Bonn waar de klimaattop van de Verenigde Naties doorgaat van 7 tot 17 november. 

Meer informatie: World Meteorological Organization's Greenhouse Gas Bulletin

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via