nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

06.01.2017 "Broeikasgasuitstoot witblauw rundvlees is beperkt"

Wereldwijd wordt vleesvee op verschillende manieren gehouden, met een koolstofvoetafdruk die aanzienlijk kan verschillen. Uit die vergelijking komt naar voren dat de uitstoot van het Belgisch witblauwe rund beperkt is. Dat schrijft Boerenbond op zijn website. Wat de plaats van rundvlees in ons dieet betreft, vindt Boerenbond dat rundvlees de verschillende voedingselementen evenwichtig bevat, en in een zeer goed opneembare vorm. De veehouderij is in Vlaanderen verantwoordelijk voor ongeveer vijf procent van de totale uitstoot van broeikasgassen.

Hoe groot is de voetafdruk van rundvlees? Boerenbond wijdt er een stuk aan op zijn website. Het zoomt daarbij in op het Belgisch witblauwe vlees. De uitstoot van Belgisch witblauw bedraagt volgens een studie van milieuadviesbureau ERM en UGent 17,7 CO2-equivalenten per kg karkas of 21,9 CO2-equivalenten per kg ontbeend vlees. In andere landen worden ook andere rundveerassen gehouden volgens andere productiesystemen. En dus is ook de koolstofvoetafdruk van het vlees anders.

Uit de vergelijking blijkt duidelijk dat de koolstofvoetafdruk voor Belgisch witblauw rundvlees lager is dan die voor Iers rundvlees en ongeveer de helft bedraagt van die voor Braziliaans rundvlees, aldus Boerenbond. De uitstoot van Belgisch witblauw schommelt rond de 21 kg CO2-equivalenten per kg vlees, terwijl de Ierse tussen de 27,5 en 34,4 kg schommelt, en de Braziliaanse tussen de 41 en 48,5 kg.

“De goede score van ons rundvlees is onder meer het gevolg van de intensievere productiemethode dan in Ierland of Brazilië”, aldus Boerenbond. “De hoge vleesaanzet (groei per dag) en het zeer hoge vleesrendement bij Belgische witblauwe runderen zijn de voornaamste verklaringen voor deze lagere koolstofvoetafdruk. Dit bewijst dat het Belgisch witblauw een zeer efficiënt ras is voor vleesproductie, met een minimale klimaatimpact.”

Heeft rundvlees een plaats in een duurzaam dieet? Boerenbond vindt van wel. “De discussie beperkt zich doorgaans tot eiwitten en de andere troeven van dierlijke producten worden vaak vergeten”, zo klinkt het. “Dierlijke producten zijn immers niet alleen rijk aan biologisch hoogwaardige eiwitten, ze zijn ook een belangrijke bron van vitaminen en mineralen. Het gehalte aan eiwitten, vitaminen en mineralen van dierlijke producten stemt bovendien bijzonder goed overeen met de behoefte van de mens. Er is een mooi evenwicht tussen die diverse voedingselementen en ze zijn zeer goed opneembaar.”

“Een andere troef van onze veehouderij is dat ze rest- of nevenstromen van de voedingsindustrie opwaardeert”, voegt Boerenbond daar nog aan toe. “Pulp, schroot, aardappelschillen… zijn grondstoffen van onze veevoeding. In België maken ze meer dan de helft van de grondstoffen voor mengvoeders uit. Daarenboven zijn herkauwers de ideale ‘machine’ om gras om te zetten in menselijke voeding. Op die manier leveren onze graslanden een bijdrage aan de voedselproductie. Bovendien vormen ze een opslagplaats voor koolstof in de bodem.” 

Bron: Boerenbond.be

Beeld: Veeteelt Vlees

Volg VILT ook via