nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.05.2016 Brusselse tuiniers klagen over het verdwijnen van groen

Het Tuiniers Forum Des Jardiniers, een groep van 140 Brusselse tuiniers, zal woensdag een open brief overhandigen aan Brussels minister-president Vervoort. Daarin zal het verdwijnen van de groenruimte in het Brussels gewest aan de kaak worden gesteld. De open brief komt er naar aanleiding van twee publieksraadplegingen over het verdwijnen van tuin- en landbouwprojecten, zoals de directe bedreiging van de stadstuinen Keelbeek in Haren en Hyopdrome in Ukkel.

De tuiniers en stadslandbouwers van het Brussels gewest zijn bijzonder opgetogen over het 'Good Food'-initiatief van Brussels minister voor Leefmilieu Celine Frémault. De doelstelling van dat project is dat binnen twintig jaar 30 procent van de onbewerkte groenten en fruit in Brussel en de voorsteden van lokale bodem komt, maar momenteel wordt slechts anderhalve procent van het grondgebied voor voedselproductie benut. "Het is duidelijk dat er in het nieuwe bestemmingsplan meer grond voor land- en tuinbouw en groene ruimte moet worden voorzien", aldus het Tuiniers Forum.

De groep tuiniers ijvert dat er een ommekeer komt want de laatste jaren heeft Brussel al tientallen tuinen verloren, zoals Union, Tanneurs, Van Volxem, een groot deel van Boendael of Plateau Engeland. Het Tuiniers Forum is eveneens van mening dat groene ruimte te vaak moeten wijken voor nieuwe gebouwen. Dat is een verspilling, volgens de tuiniers, aangezien er momenteel in Brussel 1.000.000 m2 bebouwde ruimte leegstaat en niet ingevuld wordt.

In Brussel wordt het jaar 2016 gewijd aan ‘Good Food’, waarbij de inwoners van de hoofdstad uitgenodigd worden om bij te dragen aan een duurzaam voedselsysteem. Vorig jaar werd een samenwerking opgezet tussen Leefmilieu Brussel, de cel landbouw en een 100-tal spelers die representatief zijn voor de voedselketen. Samen ontwikkelden zij een sterke strategie met een hele reeks maatregelen, van boer tot bord, met duidelijke doelstellingen die tegen 2020 of 2035 behaald dienen te worden.

De ambitie om een derde van de voedselbehoefte (aan onbewerkte groenten en fruit) lokaal te produceren, springt het meest in het oog. Maar het is bijvoorbeeld ook de bedoeling om het aantal moestuinen in openbaar groen te verdubbelen, de voedselverspilling terug te dringen en gezinnen te begeleiden bij het aanpassen van hun voedingsgewoonten.

Leuk om weten: de commerciële landbouw op Brussels grondgebied bestaat uit een 15-tal ondernemingen maar dat zijn lang niet allemaal ‘traditionele landbouwers’. Deze bedrijven zijn actief in groenteteelt, champignonteelt, insectenkweek, schapenhouderij, kruidenteelt, aquaponie, enz. Om de landbouwproductie in het gewest uit te breiden, is ruimte nodig. Naast de anderhalve procent van de oppervlakte van Brussel die als landbouwgrond wordt benut, heb je minder zichtbare plaatsen waar voedsel wordt geproduceerd: daktuinen, kelders voor champignonteelt, enz.

Om het lokaal voedselaanbod uit te breiden, voorziet de ‘Good Food’-strategie een betere toegang tot deze gevarieerde productielocaties én het behoud van de bestaande landbouwgronden in het Brussels gewest en de randgemeenten. Voorts wil men ruimte voor stedelijke landbouw integreren in stadsvernieuwing en vastgoedprojecten.

Meer info: Good Food strategie Brussel

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via