nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.05.2014 "BVD-bestrijding moet strikter om effectief te zijn"

Met de goedkeuring van een ontwerp van koninklijk besluit gaf de federale regering vorige maand haar zegen aan een verplicht bestrijdingsprogramma voor boviene virale diarree (BVD) bij rundvee. Vanwege de zware economische en sanitaire impact van het virus en de gelijkaardige aanpak in de buurlanden was de sector in ons land zelf vragende partij. Alleen moet de rundveehouderij daar verder durven in gaan dan de maatregelen die nu op stapel staan, zo geeft het wetenschappelijk comité van het Voedselagentschap te kennen in een recent advies.

Het wetenschappelijk comité van het FAVV heeft het ontwerp-KB betreffende de bestrijding van boviene virale diarree beoordeeld. Gelet op de zware consequenties die BVD heeft voor de dierengezondheid, het dierenwelzijn en het rendement van een rundveebedrijf spreken de wetenschappers hun steun uit voor een verplicht bestrijdingsprogramma. Maar het comité van aan het FAVV verbonden wetenschappers overtuigen, doet het programma niet. “Het voorgestelde besluit is weinig ambitieus in het voorzien van maatregelen ter beheersing van de voornaamste risico’s.”

Persistent geïnfecteerde kalveren en runderen isoleren of in quarantaine plaatsen, is volgens de wetenschappers weinig tot niet efficiënt bij de bestrijding van BVD. De schijnbaar gezonde BVD-dragers blijven gedurende hun volledige levensloop het virus uitscheiden. Zij vormen dus een zeer groot risico op virusoverdracht. Op het terrein bestaan onvoldoende bioveiligheidsmaatregelen die kunnen garanderen dat het virus zich in die situatie niet verder verspreidt. Het enige alternatief lijkt een snelle opruiming van deze dieren.

Het wetenschappelijk comité brengt dan ook een ongunstig advies uit voor wat betreft het niet euthanaseren van de besmette maar schijnbaar gezonde kalveren. Dit zal volgens haar aanleiding geven tot het verder afmesten van deze dieren op de bedrijven, wat dus een hoog risico vormt voor de verdere verspreiding van BVD in de rundveepopulatie. "Dit is volledig tegenstrijdig met het opzetten van een doeltreffend bestrijdingsprogramma", klinkt het.

“Het bestrijdingsprogramma, zoals het is beschreven in het ontwerp-KB, loopt het risico om te weinig concrete resultaten op te leveren op korte tot middellange termijn en aldus een verlies aan motivatie bij de veehouders te veroorzaken”, besluit het comité.

Meer info: Advies wetenschappelijk comité FAVV

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via