nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.10.2018 Carryback-regeling voor boeren vanaf aanslagjaar 2019

Landbouwers die getroffen zijn door extreme weersomstandigheden of erg lage prijzen, zullen hun fiscale verliezen kunnen verrekenen met de winsten van de voorbije jaren in plaats van met toekomstige winsten, heeft de federale ministerraad beslist. De zogenaamde carryback-regeling treedt vanaf het aanslagjaar 2019 in werking, zodat de boeren die dit jaar getroffen werden door de droogte er al van kunnen profiteren. 

De carryback-regeling stond al jaren op de lijst van maatregelen om de landbouwsector weerbaarder te maken tegen prijsschommelingen. Ze laat land- en tuinbouwbedrijven toe om fiscale verliezen af te trekken van in het verleden behaalde winsten. Zo krijgen ze de betaalde belastingen in slechte tijden terug. Nu kunnen de boeren verliezen enkel aftrekken van toekomstige winsten.

"Land- en tuinbouwers zijn ondernemers die werken in zeer onvoorspelbare omstandigheden", zegt minister van Economie Kris Peeters. "Met het carryback-systeem bezorgen we landbouwers fiscale stabiliteit." Minister van Landbouw Denis Ducarme treedt hem bij. "Dit is een belangrijke hefboom voor de landbouwers wanneer ze geconfronteerd worden met uitzonderlijke weersomstandigheden. Het is een bijkomende steun voor hen, ook al weten we dat het een zeer hard beroep blijft." Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt "krijgen landbouwers die klimatologische schade lijden nu financieel de nodige ademruimte om er terug bovenop te geraken."

De regeling treedt vanaf aanslagjaar 2019 in werking. Landbouwers die dit jaar af te rekenen kregen met verlies als gevolg van de extreme droogte, zullen er dus al van kunnen profiteren. Boerenbond reageert alvast tevreden. "We willen dat er ingezet wordt op een meersporenbeleid om de gevolgen van extreme weersomstandigheden op te vangen op landbouwbedrijven. Naast investeringen in waterbuffering en wateropvang en efficiënt watergebruik vragen we ook risicobeheersinstrumenten zoals een betaalbare weersverzekering en fiscale instrumenten. Deze carryback-regeling past daar perfect in”, zei voorzitter Sonja De Becker tijdens de Nazomerontmoeting.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via