nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.04.2018 China taxeert import van Amerikaanse voeding hoger

China heeft vergeldingsmaatregelen uitgevaardigd tegen de Amerikaanse importheffing op aluminium en staal. Landbouwproducten – onder andere varkensvlees en wijn – ontsnappen er niet aan, maar de export van Amerikaanse soja naar China blijft voorlopig buiten schot. Die was vorig jaar 14 miljard dollar waard. Op in totaal 128 Amerikaanse producten verhogen de importheffingen met 15 tot 25 procent. Zou dat kansen scheppen voor Belgische voedingsexport onder meer? Sectorfederatie FEVIA spreekt niet over een handelsoorlog in termen van opportuniteiten want redeneert liever vanuit de eigen sterkte van Belgisch product.

President Trump maakt deze week een lijst van Chinese technologieproducten bekend die hij wil treffen met hogere importheffingen als reactie op schendingen van het intellectueel eigendomsrecht. Verwacht wordt dat hij een voor de Chinese industrie strategische sector als robotisering wil treffen. Voordien nam hij de invoer van aluminium en staal in het vizier met invoerheffingen van respectievelijk 25 en 10 procent. De Chinese tegenreactie blijft niet uit, en treft van 128 producten vooral voeding. Het importtarief voor varkensvlees verhoogt met 25 procent, dat voor fruit, noten en wijn met 15 procent.

The Financial Times schrijft dat de tegenmaatregel vrij gematigd is in de wetenschap de Amerikaanse soja-export buiten schot blijft. “China slaat terug, met mate maar het doet de Amerikanen pijn”, constateert Amerikacorrespondent van VRT NWS Björn Soenens. “Er komen voor zo’n drie miljard aan tegenmaatregelen. Dat is nog geen twinstigste van de heffingen die Trump wl opleggen. De Chinezen zijn niet uit op een krachtige handelsoorlog, maar laten ruimte voor onderhandelingen.” De beurzen reageren zenuwachtig want een handelsoorlog kan een heleboel gevolgen hebben, van een stijgende inflatie tot investeringen die afnemen.

In een wereld van actie en reactie zijn de gevolgen van een handelsoorlog lastig in te schatten zodat de Belgische voedingsindustrie niet vrolijk wordt van deze vete. “We gaan liever uit van eigen sterkte, van kwalitatief sterke producten waarvoor we afzet vinden op de wereldmarkt”, antwoordt FEVIA-woordvoerder Nicholas Courant op de vraag of we mogen dromen van meer voedingsexport richting China. “Op korte termijn kan je daarop hopen, maar algemeen zijn we tegen protectionisme en tegen de politiek die de Amerikaanse president op dat vlak voert. Liever dan van een handelsoorlog is meer export naar China het gevolg van de groeiende middenklasse in China die een groter gezinsbudget wil besteden aan kwaliteitsvolle voeding zoals Belgische frieten, peren, chocolade en zuivel.”

Dat voeding nu het voorwerp is van Chinese tegenmaatregelen doet terugdenken aan de Russische handelsboycot. Courant ziet gelijkenissen en verschillen: “Voeding heeft een grote symboolwaarde. Rusland legde de import stil om het westen te treffen maar ook om de eigen landbouw weer op de kaart te zetten. De eigen bevolking was gewend geraakt aan ingevoerde producten en greep noodgedwongen terug naar Russische voeding. In China kan dat ook spelen, maar valt het in de lijst van getroffen voedingswaren vooral op dat de productie gebeurt in Amerikaanse staten waar het kiezerspubliek vooral voor Trump stemde. Zulke maatregelen zijn altijd heel politiek geïnspireerd. Soja ontsnapt de dans, vermoedelijk omdat China niet meteen alle kaarten op tafel wil gooien.”
 

Bron: De Standaard/VRT/The Financial Times/eigen verslag

Volg VILT ook via