nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.07.2016 COLOSS publiceert voorlopige cijfers bijensterfte

De Honey Bee Research Association (COLOSS) brengt de voorlopige resultaten van hun internationale onderzoek naar de overleving van bijenkolonies in de winter van 2015 -2016 naar buiten. De data, die werden verzameld in 29 verschillende landen, tonen een verlies in kolonies van 11,9 procent.

Het onderzoek is het meest grootschalige en langstlopende in de geschiedenis van studies naar de overlevingskansen van honingbijen. In totaal werden maar liefst 399.602 kolonies geobserveerd. 11,9 procent van hen overleefde de voorbije winter niet. De verliezen variëren sterk tussen de verschillende landen. Dit jaar werden de grootste sterftecijfers gemeten in Ierland (28,2%), gevolgd door Wales en Spanje. Vorig jaar scoorden de landen in Centraal-Europa nog het slechtst.

De bijenkolonies kwamen de winter van 2015-2016 het best door in Tsjechië (6,4%), Turkije, Macedonië en Oostenrijk. Van de circa 9.500 imkers in ons land hebben er 451 deelgenomen aan de enquête. Zij rapporteren gemiddeld een verlies van 12,2 procent. Dat is vergelijkbaar met de uitval in de buurlanden. Nergens namen zoveel imkers deel aan het onderzoek als in Duitsland. Maar liefst 4.772 imkers verleenden hun medewerking maar het land telt dan ook naar schatting 110.000 imkers.

Dokter Alison Gray en dokter Robert Brodschneider die de COLOSS-studie mee in goede banen leidden, verklaren de sterftecijfers: “De verliezen zijn deels te wijten aan onoplosbare problemen met de koninginnen van de kolonies na de winter. Het verlies van kolonies door deze problemen waren deze winter hoger dan verwacht. Andere kolonies zijn zonder aanwijsbare reden uitgestorven. Verder onderzoek is nodig om deze observaties te kunnen verklaren. Al zou de lage temperatuur in de Scandinavische landen daar een reden kunnen zijn voor de grote verliezen.” COLOSS benadrukt dat het gaat om voorlopige cijfers uit het rapport.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via