nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.03.2017 Commissie oppert quasi totaalverbod op neonicotinoïden

De Europese Commissie stelt voor om drie neonicotinoïden volledig te bannen. Het voorstel is vroegtijdig uitgelekt want de lidstaten zullen er pas in mei over stemmen in het expertencomité. Op het gebruik van imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam werden reeds in 2013 strenge beperkingen uitgevaardigd vanwege hun schadelijkheid voor bijen. Milieuorganisaties zijn altijd blijven ijveren voor een volledig verbod omdat ze de insecticiden voor meer dan alleen bijen gevaarlijk achten, bijvoorbeeld ook voor het waterleven. Waar de middelen nu in niet bloeiende gewassen op het veld nog toegepast mogen worden, wil de Commissie het gebruik beperken tot de glastuinbouw.

Als het van de Europese Commissie afhangt, dan wordt het gebruik van drie omstreden insecticiden volledig verboden voor teelten in open lucht. Het gaat om de neonicotinoïden imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam waarvoor reeds strenge gebruiksbeperkingen gelden. Om bijen te beschermen, mogen ze bijvoorbeeld niet meer toegepast worden in een gewas als koolzaad dat door zijn bloei een aantrekkelijke plant is voor bestuivers.

Volgens een uitgelekt document dat The Guardian kon inkijken, vraagt de Commissie de lidstaten om in te stemmen met een totaalverbod dat alleen een uitzondering laat voor gebruik in de glastuinbouw. Vanwege het volledig gesloten teeltsysteem zouden de middelen hier geen risico inhouden.

Het Commissie-voorstel is gebaseerd op de analyses van imidacloprid en clothianidin die voedselveiligheidsautoriteit EFSA in 2016 publiceerde nadat het meer informatie ontving van de fabrikanten van deze middelen. In het expertencomité dat over het voorstel stemt, is een meerderheid van 55 procent van de lidstaten nodig die samen twee derde van de Europeanen vertegenwoordigen.

Milieuorganisaties reageren opgetogen en willen steun helpen verzamelen voor een verbod. PAN Europe ziet in het voorstel van de Commissie een erkenning voor de jarenlange strijd die milieubeschermers en imkers voeren. Ook Greenpeace reageert opgetogen, maar ziet liever dat ook de glastuinbouw geen gebruik meer maakt van deze middelen. Wanneer het voorstel het haalt, dan verdwijnt voor lidstaten ook de mogelijkheid om neonicotinoïden uitzonderlijk toch toe te laten als de noodzaak voor het welslagen van een teelt overtuigend wordt aangetoond.

Volgens de Europese federatie van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie gaat het meer om een politiek dan een wetenschappelijk gemotiveerd voorstel. De fabrikanten Bayer en Syngenta houden zelf ook vol dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat bijenpopulaties fors te lijden hebben onder normaal gebruik van hun middelen. Neonicotinoïden worden doorgaans verkocht in de vorm van zaadcoatings en zouden volgens de fabrikanten minder schadelijk zijn dan de insecticiden die als alternatief worden gespoten over het gewas.

Bayer, dat een verbod “bizar” vindt in landbouwgewassen die niet aantrekkelijk zijn voor bijen, roept landbouwers op om de buitenwereld duidelijk te maken welke teeltverliezen zij lijden zonder neonicotinoïden. “Er is nog altijd geen bewijs dat het beperken van het gebruik van neonicotinoïden de bijenpopulatie vooruithelpt, maar het is wel zeker dat het schade toebrengt aan landbouw- en voedselproductie”, klinkt het in die hoek. De industrie hekelt overigens dat de Commissie zich baseerde op de onrealistisch strenge criteria uit het “nog altijd niet goedgekeurde” ‘Bee guidance’-document van EFSA.

Bron: eigen verslaggeving / FG|Insight.com

Beeld: Loonwerk Defour

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via