nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.07.2017 Commissie spreekt zich pas in herfst uit over glyfosaat

De lidstaten van de Europese Unie beslissen zoals verwacht pas in de herfst over een nieuwe vergunning voor glyfosaat. Experts van de lidstaten wisselden al een eerste keer van gedachten over het voorstel van de Europese Commissie om de vergunning met tien jaar te verlengen, maar namen nog geen standpunt in. Tijdens de vergadering van de Commissie in Brussel hebben een honderdtal actievoerders een vier meter grote fles Roundup-onkruidverdelger symbolisch neergehaald aan het Berlaymontgebouw.

Uitgerekend op de dag dat Vlaanderen het particulier gebruik van Roundup en andere onkruidverdelgers met glyfosaat verbiedt, zaten experts van de EU-lidstaten bijeen om zich te beraden over de beoogde verlenging van de vergunning van glyfosaat. Het voorstel doet stof opwaaien nadat bleek dat de Amerikaanse chemiereus Monsanto wetenschappelijke studies zou hebben beïnvloed om te voorkomen dat de populaire onkruidverdelger kankerverwekkend zou worden genoemd.

De Commissie houdt echter vast aan het oordeel van het Europese agentschap voor chemische stoffen (ECHA), dat tot de conclusie kwam dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. De huidige vergunning loopt tot het einde van het jaar. Indien er geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen het voorstel ontstaat, dan moet de Europese Commissie normaliter de beslissing zelf nemen. Maar bevoegd eurocommissaris Vytenis Andriukaitis beklemtoonde deze week nog dat hij geen beslissing wil nemen zonder de politieke steun van de lidstaten.

Tijdens de vergadering van de Europese Commissie werd er actie gevoerd voor het Berlaymontgebouw. Een honderdtal actievoerders eisten een algemeen verbod op het omstreden middel. "De vertegenwoordigers van de Europese burgers zijn nu aan het beraadslagen over onze gezondheid. We hopen dat ze de stem van één miljoen Europeanen horen die duidelijk neen zeggen tegen glyfosaat", aldus Julie Deruy van campagnenetwerk Avaaz.

De protestvoerders halen verschillende redenen aan voor het verbod op glyfosaat. De pesticide die onder meer in de onkruidverdelger Roundup zit, zou kankerverwekkend zijn, schadelijk tijdens de zwangerschap en een gevaar voor de biodiversiteit. Bovendien zien ze de biologische landbouw als een bewijs dat het zonder glyfosaat kan. "Studies tonen duidelijk aan dat het potentieel kankerverwekkend is. We vragen dat de Europese vertegenwoordigers hiernaar luisteren en ons beschermen", zegt Deruy. 

Bron: Belga

Beeld: Twitter @Avaaz

Volg VILT ook via