nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.07.2017 Commotie over opdeling bebouwd en onbebouwd gebied

Een nieuwe omzendbrief van Vlaams minister van Natuur, Landbouw en Omgeving Joke Schauvliege die Vlaanderen indeelt in ‘bebouwd’ en ‘niet-bebouwd’ gebied, leidt tot commotie. “De brief doet uitschijnen dat wie een bouwgrond heeft in onbebouwd gebied eerst via een studie moet aantonen dat er elders geen plaats is, wil hij bouwen op die bouwgrond”, zegt de Vlaamse Confederatie Bouw die vraagt dat de omzendbrief wordt aangepast. “Stop met angst zaaien, we nemen niemands bouwgrond af”, reageert Schauvliege.

Op 7 juli heeft minister Joke Schauvliege een omzendbrief over ruimtelijk beleid rondgestuurd naar de gemeenten, de provincies en de Vlaamse overheidsdiensten. In die omzendbrief wordt de ruimte in Vlaanderen opgedeeld in twee: onbebouwde en bebouwde gebieden. Deze laatsten zijn gebieden die samenvallen met de stedelijke gebieden, geselecteerde kernen en overige woonconcentraties en de bedrijventerreinen, zo verduidelijkt de omzendbrief. 

Als burgemeester van Dilsen-Stokkem ontving Vlaams parlementslid Lydia Peeters (Open Vld) deze omzendbrief ook. Zij liet de brief juridisch onderzoeken door Stijn Verbist, professor Rechtsbescherming tegen de overheid aan de Universiteit Hasselt. Samen trokken ze naar de Corelio-kranten om de inhoud ervan aan te kaarten. "Die omzendbrief deelt Vlaanderen op in bebouwde en onbebouwde gebieden. Nieuwe begrippen die niet in de wet staan. Bovendien moet wie wil bouwen in een zogezegd 'onbebouwd gebied' nu eerst via een studie bewijzen dat er elders geen plaats is", zeggen Peeters en Verbist.

Ook de Vlaamse Confederatie Bouw interpreteert de omzendbrief op deze manier. “De omzendbrief heeft het over stedelijke gebieden, geselecteerde kernen en woonconcentraties”, zegt directeur Marc Dillen. “En een behoeftestudie is nodig als je bouwgrond daar niet in ligt. Er wordt daarbij niet gesproken over de bestemming van de grond.” Volgens Dillen kan dit ertoe leiden dat lokale besturen vergunningen gaan weigeren bij bouwaanvragen op bouwgrond in onbebouwd gebied als een behoeftestudie onvoldoende aantoont dat er elders geen plaats is.

In een reactie aan de VRT spreekt minister Schauvliege dat formeel tegen. “Dat is niet de bedoeling van de omzendbrief. De wet is de wet en die kan ik met een omzendbrief niet aanpassen. Er verandert niets voor bestaande bouwgronden. Het gaat enkel over bijkomende ontwikkelingen. Op die manier reikt het openbare besturen elementen aan om bijvoorbeeld te weigeren om natuurgebied of agrarisch gebied aan te snijden voor woningen of bedrijven als vooraf niet kan aangetoond worden dat er behoefte is aan die woningen en dat ze niet elders kunnen gerealiseerd worden”, verduidelijkt de minister.

De Vlaamse Confederatie Bouw is niet gerustgesteld. “Als de minister zegt dat zo'n studie enkel nodig is voor natuur- of landbouwgebied, dan moet ze de omzendbrief aanpassen”, klinkt het. Volgens Dillen rijzen er ook vragen over de wettelijkheid van de omzendbrief, omdat die twee nieuwe begrippen in het leven roept, namelijk 'bebouwd' en 'onbebouwd' gebied, en daaraan juridische consequenties verbindt, zonder decretale grondslag. Burgers die hun vergunning geweigerd zien, zouden op die grond naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen stappen. Zelf wacht de VCB af of de omzendbrief gewijzigd wordt, alvorens te overwegen om verdere stappen te ondernemen. "We zijn er niet op uit om de problemen op te poken. We willen simpelweg een oplossing." 

Bron: Belga/Het Belang van Limburg/VRT

Beeld: A Property & Pelsmaekers

Volg VILT ook via