nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.07.2018 "Communicatie over GLB-budget 2021-2027 is voorbarig"

Volgens de krant Le Soir ziet België zijn enveloppe in het kader van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) met vijf procent verminderen. “Vlaanderen zou op die manier 405 miljoen euro aan landbouwsubsidies verliezen, tegen 450 miljoen euro voor Wallonië”, zo stelt de krant op basis van documenten van de administratie. Het Departement Landbouw en Visserij noemt de cijfers voorbarig. “De meerjarenbegroting is nog niet afgeklopt dus zijn er nog geen definitieve cijfers beschikbaar”, klinkt het.

Begin mei stelde de Europese Commissie haar meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027 voor. Het gaat om een budgettair kader van 1.279 miljard euro of 1,11 procent van het bruto nationaal inkomen. 2021 wordt het eerste jaar dat Groot-Brittannië niet meer zal bijdragen aan de Europese begroting. Dat slaat een gat in de begroting van ongeveer 12 miljard euro per jaar. Een bedrag dat de Commissie wil opvangen met een combinatie van besparingen (50%) en hogere uitgaven (50%). Voor de besparingen kijkt de EU naar het landbouwbudget en de cohesiefondsen.

Volgens dit voorstel van de Commissie zou het gaan om een besparing van vijf procent van de huidige portefeuille voor landbouw. Het nieuwe GLB krijgt daardoor een enveloppe van 378 miljard euro. Voor Vlaanderen werd rekening gehouden met een daling van het budget met 400 tot 600 euro. De krant Le Soir beweert dat het voor Vlaanderen zou gaan om een verlies van 405 miljoen euro en voor Wallonië om 450,9 miljoen euro. “Om dit verlies op te vangen, denkt men in Wallonië aan een soort van inkomenssteun, gelieerd aan de schommeling van de prijzen van landbouwproducten”, zo klinkt het nog in Le Soir.

Navraag bij het Departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse landbouwadministratie, leert ons dat het om voorlopige cijfers gaat omdat er nog steeds geen beslissing is genomen over het Meerjarig Financieel Kader. “De definitieve cijfers zullen wellicht van dezelfde grootteorde zijn als Le Soir meedeelt, maar zolang de budgetten binnen Europa nog niet vastliggen, is het te voorbarig om hierover te communiceren”, zegt Nele Vanslembrouck, woordvoerder van het Beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Bron: Eigen verslaggeving/Le Soir

Volg VILT ook via