nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

21.04.2017 Conforme controles op ggo's in veldproeven en zaaizaden

Op de veldproeven met ggo-maïs en ggo-populieren die in Vlaanderen plaatsvinden, oefent het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid toezicht uit. Er werden vorig jaar geen inbreuken op de voorwaarden vastgesteld, lezen we in het activiteitenverslag van de federale overheidsdienst. Zaaizaad wordt op de aanwezigheid van ggo’s gecontroleerd in samenwerking met de gewesten. Geen enkel staal bevatte vorig jaar sporen van ggo’s. Er werden zowel maïszaden, bonen, koolzaad als bietenzaden getest.

Om een genetisch gemodificeerd organisme op de markt te brengen of te gebruiken in voeding, diervoeder of zaaigoed is een Europese vergunning nodig. Het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding beheert de aanvragen vanuit ons land en geeft hierover advies aan de Europese Commissie. Voor veldproeven met genetisch gewijzigde planten of bomen kunnen de bevoegde ministers zelf toelating geven op basis van advies van het directoraat-generaal, maar hier heeft het bevoegde gewest een vetorecht.

Twee veldproeven beschikken in Vlaanderen over zo’n toelating, meer bepaald de proeven door het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) met ggo-maïs en ggo-populieren in Wetteren. De maïsproef heeft als doel meer gegevens verzamelen over de ontwikkeling van een ras met een grotere oogstzekerheid en hogere opbrengst. De populieren bevatten een gewijzigde houtsamenstelling voor een efficiëntere productie van bio-ethanol. Federale inspecteurs hebben vorig jaar beide proefvelden bezocht en vastgesteld dat alle voorwaarden gerespecteerd worden.

Het directoraat-generaal Dier, Plant en Gezondheid controleert samen met de gewesten ook op de aanwezigheid van ggo’s in zaaizaden. Zowel zaden van maïs, bonen, koolzaad als bieten werden in 2016 getest. Geen enkel staal bevatte sporen van ggo’s.

Op de vraag van een onderzoeksinstelling of een toepassing van de CRISPR/Cas9-veredelingstechniek onder de wettelijke definitie van ggo valt, antwoordde het directoraat-generaal in samenspraak met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid negatief. Hun conclusie geldt niet per se voor andere toepassingen van de veredelingstechniek die ingrijpt in het DNA van planten. Aangezien er steeds meer vragen rijzen rond ‘new breeding techniques’ zullen het Europees Hof van Justitie en de Europese Commissie juridisch uitklaren hoever de definitie van een ggo reikt.

Meer info: activiteitenverslag 2016

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via