nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.06.2018 Conjunctuur in melkveesector slabakt

De conjunctuur in de Vlaamse melkveesector is er in het eerste kwartaal van 2018 op achteruitgegaan als gevolg van de dalende melkprijs. Na een topniveau in september 2017 daalt de melkprijs gestaag. De index van het actueel bruto saldo zakt van 112 naar 84. Het voortschrijdend bruto saldo, dat als maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar gebruikt wordt, daalt van 103 naar 100. Dat blijkt uit de Vlaamse zuivelbarometer van het Departement Landbouw en Visserij, die vier maal per jaar verschijnt.

De zuivelbarometer van het Departement Landbouw en Visserij, die de koersrichting van de zuivelmarkten monitort, is in het eerste kwartaal van 2018 (van januari tot maart) gedaald. De daling is vooral te wijten aan het verder wegzakken van de melkprijs, die sinds oktober vorig jaar blijft dalen. Tussen december 2017 en januari 2018 daalde de prijs met maar liefst 4,20 eurocent per liter. In maart 2018 bedroeg de uitbetaalde melkprijs nog 31,94 euro per 100 liter. Het kwartaalgemiddelde zakt van 37,83 euro per 100 liter in het vierde kwartaal van 2017 naar 32,26 euro in het eerste kwartaal van 2018.

De index van de variabele kosten blijft sinds 2015 vrij stabiel. Ten opzichte van het vorige kwartaal zijn de krachtvoeders opnieuw wat duurder geworden. De energieprijzen zakten lichtjes en de prijs van meststoffen is gelijk gebleven. De index van de opbrengsten daarentegen daalt sterk van 112 naar 97. De melkprijs is sterk gedaald en de prijs van reforme koeien is lichtjes gedaald. De prijs van nuchtere kalveren is, na een sterke daling, lichtjes hersteld. Hiermee duikt de index van de opbrengsten opnieuw onder die van de variabele kosten.

De index van het actueel bruto saldo valt terug van 112 naar 84. Dat heeft voornamelijk te maken met de melkprijsverlaging tijdens het eerste kwartaal van 2018. De index van het voortschrijdend bruto saldo zakt ook van 103 naar 100 en evenaart hiermee de gemiddelde rentabiliteit van de referentieperiode. Het voortschrijdend bruto saldo geeft aanvullend het gemiddelde bruto saldo van de laatste vier kwartalen en is, meer dan het actueel bruto saldo, een maatstaf voor de rentabiliteit in de melkveehouderij van het afgelopen jaar.

Het volledige rapport kan je hier raadplegen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via