nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

19.05.2017 Consternatie over verlenging glyfosaatvergunning

Het nieuws dat de Europese Commissie de vergunning van onkruidbestrijder glyfosaat met tien jaar wil verlengen, veroorzaakt een storm van verontwaardiging. “Het is vreemd dat de Commissie hier het al flink beschadigde vertrouwen van de burger niet helemaal vooropstelt”, aldus Europarlementslid Bart Martens (sp.a). “750.000 burgers ondertekenden een burgerinitiatief om glyfosaat te verbieden”, vult collega Kathleen Van Brempt aan. “Een speciale onderzoekscommissie zou hier op zijn plaats zijn.” 

De Europese Commissie wil de vergunning van onkruidbestrijder glyfosaat met tien jaar verlengen en lijkt zich daarmee te scharen achter de stelling dat de stof niet schadelijk is. Met die beslissing oogst de Commissie een storm van kritiek. Zelf stelt commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis dat er geen reden is om glyfosaat te verbieden "omdat de wetenschappelijke conclusie luidt dat de stof niet kankerverwekkend of hormoonverstorend is". Hij baseert zich daarvoor op rapporten van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).

"De beslissing van de Commissie is erg verbazend", reageert Europarlementslid Bart Martens (sp.a). "EFSA blijkt haar eerste conclusies voor een groot deel te baseren op de Monsanto-studies waarover al die vragen rijzen. Bij zoveel onduidelijkheid moeten overheden het voorzorgsprincipe hanteren, maar dat gebeurt dus niet." Het zou volgens Martens naïef zijn om te denken dat gelobby door de industrie geen impact had. "Toch is het vreemd dat de Commissie hier het al flink beschadigde vertrouwen van de burger niet helemaal vooropstelt", stelt Martens.

Zijn collega Kathleen Van Brempt roept dan ook op tot een speciale onderzoekscommissie. "Wij zijn geschokt”, zo klinkt het. “Nu houdt de Commissie geen rekening met de tegenstrijdige wetenschap, de niet-transparante erkenningsprocedure en evenmin met de 750.000 burgers die het burgerinitiatief om glyfosaat te verbieden ondertekenden." Collega-parlementslid Bart Staes (Groen) pleit net zoals toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) voor de oprichting van een onafhankelijke expertencommissie. "Het voorzorgsprincipe is wettelijk verankerd en de Commissie zou het zeker hier moeten laten gelden”, aldus Staes.

PS'ers Marc Tarabella en Eric Andrieu zijn zo mogelijk nog meer verbolgen over de gang van zaken. “Je moet het maar durven: de volksgezondheid van 500 miljoen Europeanen straal negeren”, zo klinkt het fel. “De Europese Commissie gedraagt zich in dit dossier eerder als een piratenboot dan als een lichtbaken. De schriftvervalsing door Monsanto blijft ongestraft. Als we geen afdoende verklaring krijgen van de Commissie dan zullen we de oprichting vragen van een speciale onderzoekscommissie.”

Bron: De Morgen/eigen verslaggeving

Beeld: CEO

Volg VILT ook via