nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.12.2017 "Consumeer met respect voor biodiversiteit"

Wat is het verband tussen een smartphone en een gorilla? Tussen een pizza Hawaï en de beuken in het Zoniënwoud? Net voor het jaareinde lanceert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het eerste van vijf animatiefilmpjes rond biodiversiteit. De campagne wil consumenten en bedrijven engageren in de strijd tegen het verlies aan biodiversiteit. De filmpjes verschijnen via YouTube, Facebook en de campagnewebsite en tonen hoe onze dagelijkse gewoonten de bedreigingen voor de dieren, planten en hun leefomgeving kunnen verergeren. En hoe het beter kan.  

Biodiversiteit is een moeilijk te vatten begrip. Het gaat onder meer over soortendiversiteit en wordt vaak geïllustreerd aan de hand van bekende voorbeelden zoals de achteruitgang van de akkervogels of de penibele toestand waarin verschillende insectensoorten zijn beland. Maar naast dat soorten-perspectief is er ook de biodiversiteit van ecosystemen en de genetische diversiteit die aan de basis ligt. Dat het de verkeerde kant opgaat met de biodiversiteit is intussen duidelijk: wetenschappers spreken zelfs van een nieuwe grote uitstervingsgolf die het functioneren van verschillende ecosysteemdiensten waar we als mensensoort van afhankelijk zijn sterk ondermijnt. 

Ook de FOD Leefmilieu is er zich van bewust dat het behoud van de biodiversiteit “een enorme uitdaging is die ons allen aanbelangt” en lanceert daarom een brede campagne die zo veel mogelijk mensen daarvan moet overtuigen. Bovendien rest ons land nog maar vier jaar om de doelstellingen te realiseren die zijn afgesproken in het kader van het Biodiversiteitsverdrag. De federale overheid wil daarom ondernemingen sensibiliseren en ondersteunen om vrijwillig actie te ondernemen voor het behoud van biodiversiteit en burgers helpen meer biodiversiteitsvriendelijke producten te kiezen. Vijf grote bedreigingen worden geïdentificeerd: de klimaatverandering, vervuiling, invasieve soorten, vernietiging van habitats en overexploitatie.

Binnen die categorieën worden daarbij verschillende tips verzameld over hoe je actie kan ondernemen voor meer biodiversiteit. Zo weinig mogelijk de auto gebruiken bijvoorbeeld, maar ook door in je moestuin en op je bord zo veel mogelijk de voorkeur te geven aan lokale soorten. Daarnaast is de strijd tegen voedselverspilling belangrijk en help je ook met een verminderde vleesconsumptie de biodiversiteit. Denk aan de landbouwoppervlakte die nodig is om veevoeder te telen en de bescherming van bijvoorbeeld de Braziliaanse savanne. 

Meer info: BeBiodiversity

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: BeBiodiversity.be

Volg VILT ook via