nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.08.2017 Consumentenvertrouwen in landbouw vrijwel ongeschonden

Het vertrouwen in de Belgische landbouw blijft overeind. Zo kort na de in de pers breed uitgesmeerde fipronil-crisis bij eierproducenten is dat de voornaamste conclusie uit een onderzoek bij 1.000 Belgen in opdracht van landbouwsalon Agribex. Door de in juni afgenomen enquête recent nog een keer te herhalen, kan het effect op het consumentenvertrouwen worden nagegaan. Dat blijkt mee te vallen (80%, -4%), en ook het respect voor landbouwers heeft niet onder de fipronil-heisa geleden. Meer reden tot zorg is het gebrek aan voeling met en kennis over landbouw bij de burger. Agribex wil daar wat aan doen, in de eerste plaats op het landbouwsalon in Brussel maar ook in samenwerking met Carrefour via een roadshow.

Vier op de vijf Belgen heeft vertrouwen in de Belgische landbouw. Dat blijkt uit een studie die iVox uitvoerde bij 1.000 Belgen in opdracht van de beursorganisatoren van Agribex, het tweejaarlijkse landbouwsalon in Brussels Expo. Voor de fipronil-crisis lag het vertrouwen een tikkeltje hoger, op 84 procent. Daaruit blijkt volgens Fedagrim, de sectorfederatie van de mechanisatiesector en stallenbouw die instaat voor de beursorganisatie, dat de fipronil-crisis weinig invloed had op het vertrouwen van de Belgische consument.

Opvallend is dat de kennis over de landbouwsector bij de meeste Belgen vrij beperkt is, maar dat de meningen over de sector sinds de fipronilcrisis wel meer uitgesproken worden en minder mensen onbeslist blijven. Hoewel bijna de helft van de Belgen denkt dat ze (vrij) goed op de hoogte zijn over hoe een landbouwer zijn professioneel leven invult, blijkt uit het onderzoek dat hun kennis over de sector toch eerder beperkt is.

Zo kan slechts zes procent van de ondervraagden uit een reeks van vier appelsoorten (Pink Lady, Jonagold, Grany Smith en Kanzi) de Belgische soorten aanduiden, een derde van de respondenten heeft geen flauw idee hoeveel landbouwbedrijven België telt. Zes op de tien doen een gok, maar raden niet dat het er net geen 37.000 zijn. Ook het gemiddeld aantal koeien op een melkveebedrijf is een groot raadsel voor heel wat Belgen. Na het beantwoorden van die vragen geven ze ruiterlijk toe dat de Belg te weinig voeling heeft met landbouw.

Voor één op de vijf Belgen is herkomst een belangrijke factor bij aankoop, twee derde van de respondenten verkiest seizoensgebonden producten. Het belangrijkst is versheid, gevolgd door de prijs. Franstaligen zetten origine dubbel zo vaak in hun top drie als Vlamingen. Die laatsten hechten meer belang aan versheid en gezondheid. Voor 36 procent van de Belgen, vooral jongeren, is herkomst zelfs helemaal geen punt.

Wel wordt duidelijk dat Belgen een hart hebben voor landbouw: 62 procent van de respondenten kopen voeding van bij ons en doen dit om lokale boeren te steunen. Zo maar even negen op de tien respondenten vindt het belangrijk om de plaatselijke boer te ondersteunen. Een even groot aantal zegt veel respect te hebben voor wie in deze tijd landbouwer wil zijn. Bijna 85 procent van de ondervraagden vindt dat Belgische boeren het vandaag niet gemakkelijk hebben.

Een groot deel van de Belgen meent dat landbouw een partner is voor de natuur, omdat dan minder voeding moet geïmporteerd worden. Dat landbouw intensiever wordt, vindt een meerderheid van de Belgen logisch gelet op de groeiende bevolking die voedsel nodig heeft. Aan weerszijden van de taalgrens kijkt men daar wel anders tegenaan. Vooral Vlamingen stellen dit resoluut (70%), Franstaligen (49%) doen dat veel minder.

Van automatisering van de voedselproductie – wat nog geen ver doorgedreven industrialisering is - zijn de meesten niet vies omdat ze beseffen dat het hun winkelwaren betaalbaar houdt. In de verdere automatisering schuilt volgens de Agribex-organisatie wel het gevaar dat de consument nog meer vervreemdt van landbouw. Net niet de helft van de ondervraagden noemt de Belgische landbouw innovatief. Daartegenover zegt 18 procent dat de sector hopeloos achterhaald is. Iets meer dan de helft associeert landbouw met kleinschaligheid, en 46 procent beschouwt de sector als verlieslatend. Vooral jongeren denken dat laatste.

De studie werd uitgevoerd bij 1.000 Belgen in de aanloop naar het landbouwsalon Agribex, dat van 5 tot en met 10 december in Brussels Expo plaatsvindt. Beurscoördinator Alain Vander cruys onthoudt vooral dat de kennis over landbouw bij het grote publiek achterop hinkt. "Op zich is dat geen verwijt aan de consument. Het is onder meer onze taak om de consument terug wat dichter bij landbouw te brengen. Dat gaan we niet alleen doen tijdens Agribex, maar ook in de aanloop daar naar toe."

De Agribex-organisatie zorgt namelijk voor een heuse roadshow in samenwerking met Carrefour, waarbij de consument die de winkel verlaat kennismaakt met de Belgische landbouw. "Het is een eerste stap in de richting van een wederzijds begrip want onbekend blijft onbemind. En om dat laatste te vermijden, willen we het eerste aanpakken", klinkt het bij de Agribex-organisatie. De roadshow start op 16 september bij de Hypermarkt Carrefour in Ans. Een week later verhuist de Agribex-container naar de parking van de Carrefour in Korbeek-Lo. In totaal zal hij op acht plaatsen de winkelbezoekers opwachten.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Agribex

Volg VILT ook via