nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.01.2019 Contractprijzen stoten groenteboeren tegen de borst

Bij het begin van het jaar lopen traditioneel de onderhandelingen over de contractprijzen van groenten die geteeld worden voor de verwerkende industrie, bijna uitsluitend diepvriesbedrijven. Niet de landbouworganisaties maar de telersverenigingen voeren die besprekingen, maar de klachten over te lage financiële opbrengsten bereiken het Algemeen Boerensyndicaat wel. Voorzitter Hendrik Vandamme schrijft in Drietand: “Het steekt bij steeds meer telers dat andere schakels in de keten de boer niet als volwaardige partner aanzien wanneer het op margeverdeling aankomt.” Logisch, vindt hij zelf, “als je weet hoeveel tijd, geld en energie in groenteteelt wordt gestoken”.

Tijdens Agriflanders werd Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, regelmatig aangesproken door groentetelers “die nog amper het zout op de patatten verdienen”. Tegenover stijgende kosten voor onder meer arbeid, landbouwgrond, irrigatie, mest- en sproeistoffen staat geen prijsstijging van de producentenprijzen voor groenten. “Op basis van objectieve kostprijsberekeningen is een bijsturing zonder discussie te verantwoorden, maar de onderhandelaars slagen daar niet in.”

De afnemers dienen volgens Vandamme te bewijzen dat ze een langetermijnrelatie met hun producenten voor ogen hebben. “Eén voor één haken groentetelers af door zwaar tegenvallende financiële resultaten. Toch blijven afnemers blind voor hun noden. De gemiddelde leeftijd van producenten is ruim 50 jaar. Ook in deze sector wordt opvolging een nijpend probleem.” De boerenfrontman hekelt de wijze waarop industriële verwerkers de boeren stil houden: “Er wordt subtiel gedreigd met het weigeren van nieuwe contracten, tussentijds schiet het tarrapercentage onverklaarbaar omhoog.”

Vandamme zijn voorwoord in Drietand liegt er niet om. Hij kijkt dan ook uit naar een antwoord vanwege de diepvriesindustrie. “Laat het er snel en bevredigend zijn, in ieders belang.”

Bron: Drietand

Volg VILT ook via