nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

14.04.2017 "Controle op importvlees lastiger dan op dierenwelzijn"

Een opiniestuk in De Standaard over de dierenmishandeling in het Exportslachthuis, getiteld ‘De pijn van het Tieltse zwijn’, is met veel belangstelling gelezen door een aantal burger- en boerenorganisaties. “Dierenarts Mariella Debille zet terecht vraagtekens bij de beloftes die het slachthuis doet inzake dierenwelzijn”, klinkt het onder meer bij Boerenforum, het Waalse Fugea en burgeralliantie D19-20. Zij hekelen de hypocrisie want “als men er niet in slaagt de controle op dierenwelzijn deftig te organiseren hoe gaat men dan de kwaliteit van een massa vlees kunnen controleren die binnenkort ons land binnen mag dankzij het CETA-handelsverdrag met Canada”.

De Nederlandse dierenartse Mariella Debille, gastprofessor aan Odisee hogeschool en voormalig kabinetsmedewerker van Ben Weyts, kroop in haar pen toen het nieuws bekend raakte dat het varkensslachthuis in Tielt weer open mocht. Zij uitte haar bedenkingen bij het actieplan van het slachthuis inzake dierenwelzijn omdat “dierenwelzijn niet ingebakken zit in de bedrijfsfilosofie”. Controles, al dan niet met camerabewaking, brengen volgens haar structureel geen beterschap. In het bijzonder uitte Debille haar bedenkingen bij de geplande capaciteitsopdrijving in Tielt – “hoe talrijker dieren in een systeem gepropt worden, hoe groter de kans dat procedures falen” – en de kennis op de werkvloer. Door de loonkost te drukken met buitenlandse werkkrachten wordt communicatie soms herleid tot pictogrammen.

Het opiniestuk klonk in de oren van een aantal boeren- en burgerorganisaties met een uitgesproken mening: Boerenforum, Flemisch Milk Board en diens Waalse tegenhanger MIG, de eveneens Waalse boerenorganisaties Fugea en MAP en burgeralliantie D19-20. Zij vinden dat de publieke opinie terecht geschokt is maar de verantwoordelijken in de voedselketen en de politiek hypocriet reageren want, zo klinkt het, “hoe zou men de massa vlees kunnen controleren die ons land binnenkomt door handelsverdrag CETA als men er niet in slaagt de controle in het slachthuis van Tielt deftig te organiseren”.

Een gedeelde afkeer van het handels- en investeringsverdrag tussen de EU en Canada verbindt deze organisaties. Voor beide partijen vinden ze CETA een slechte zaak: “De Europese overproductie van zuivel die sinds de afschaffing van het melkquotum is ontstaan, wordt dankzij CETA op de Canadese markt gegooid. Dit maakt het unieke reguleringssysteem op de Canadese zuivelmarkt kapot terwijl dit voordelig is voor producent, consument, dierenwelzijn en milieu. In ruil gaat Europa meer Canadees vlees importeren. Vleesproducenten worden zo opgezet tegen hun collega-melkveehouders.”

Als Delhaize en Colruyt, die hun verbintenis met het Tieltse varkensslachthuis opzegden, het menen met dierenwelzijn dan zouden ze volgens Boerenforum en co ook moeten passen voor het vlees uit de Canadese agro-industrie. “Precies om de normen te waarborgen waar dierenarts Mariella Debille voor pleit , eisen wij dat onze parlementen CETA niet ratificeren. Zodat ons geld geïnvesteerd kan worden in een faire en gezonde voedselketen. Waar producenten en consumenten betrokken worden bij een regulatie van de markt door de overheid.”

Bron: eigen verslaggeving / De Standaard

Volg VILT ook via