nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.06.2014 "Crisis dreigt voor EU door klimaat en geopolitiek"

Een energie-en voedselcrisis doemt op in de EU omwille van de geopolitieke ontwikkelingen in Oekraïne en het gebrek aan actie tegen de opwarming van de aarde. De kosten van de voedsel- en energiebevoorrading dreigen danig op te lopen, zodat de armsten in Europa nog nauwelijks toegang tot voedsel of verwarming zullen hebben. Dat stelt Oxfam naar aanleiding van het overleg tussen de G7 in Brussel, waar - zonder Rusland - overleg tussen zeven vooraanstaande industriële landen plaatsvindt omtrent de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, klimaatverandering en honger.

"De crisis in Oekraïne en de spanningen met Rusland zijn een waarschuwing voor Europa om de energiemix te herzien", stelt de internationale ontwikkelingsorganisatie Oxfam. De energiebevoorrading in Europa is momenteel voor de helft afhankelijk van import, vooral van fossiele brandstoffen. Rusland is Europa's belangrijkste gas- en olieleverancier. Gemiddeld betaalt elk Europees land daarvoor 250 euro per inwoner aan Rusland. De Europese Unie spendeerde 400 miljard euro aan de import van fossiele brandstoffen in 2013.

Tegelijk wordt de voedselimport in Europa - we zijn de grootste importeur van voedsel wereldwijd - bedreigd door de overmatige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Nochtans engageert de EU zich om iets te doen aan de opwarming van de aarde, die de armsten in de wereld nog hongeriger maakt omdat ze de voedselproductie bedreigt. Door de klimaatverandering zou het kunnen dat de EU tegen 2030 veel meer dan de huidige 100 miljard euro moet ophoesten voor voedselimport. Tot 72 procent van die import is afkomstig uit ontwikkelingslanden die bijzonder kwetsbaar zijn voor de opwarming van het klimaat. Grondstoffen voor veevoeder komen in even grote mate daar vandaan.

Oxfam waarschuwt dat de prijsvolatiliteit van energie en voedsel een ernstige bedreiging is voor de EU. De Unie moet haar energienoden duurzamer opvangen en de klimaatverandering een halt toeroepen. Als dat niet gebeurt, zullen miljarden nodig zijn om in de noden te kunnen blijven voorzien. Het verbeteren van energie-efficiëntie met 40 procent tegen 2030 kan een besparing betekenen van 239 miljard euro, ofwel jaarlijks 300 euro per huishouden. Tegen 2030 zou ook 45 procent van de energiemix uit groene energie moeten bestaan. Oxfam bepleit ook een reductie van de emissie van fossiele brandstoffen met 55 procent.

De problematiek staat ook hoog op de G7-agenda, die op 4 en 5 juni plaatsvindt in Brussel. Dinsdag en woensdag zal Oxfam ludieke acties houden op het Schumanplein om de G7-leiders wakker te schudden.

Meer info: Oxfam-rapport ‘Fit for a Food and Energy Secure World?’

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Oxfam

Volg VILT ook via