nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

Cursus economische en financiële begrippen en instrumenten in de varkenshouderij
18.01.2017 - 15.02.2017 Locatie: Torhout (18, 25 januari en 1 februari) of Sint-Niklaas (25 januari, 1 en 8 februari) of Geel (1,8 en 15 februari) Organisator: Departement Landbouw en Visserij ism met het Praktijkcentrum Varkens en het Varkensloket

Varkenshouders zijn er zich steeds meer van bewust dat goede productieresultaten niet per definitie hand in hand gaan met goede economische resultaten. Maar zelfs economisch rendabele bedrijven kunnen een suboptimale financiële structuur hebben en daardoor kwetsbaar zijn. In deze lessenreeks worden een aantal begrippen en instrumenten behandeld die de varkenshouder in staat stellen belangrijke bedrijfsbeslissingen nog beter te onderbouwen.
 
Op dag één wordt ingegaan op de juridische uitbatingsvormen en hun consequenties. Verschillende financieringsmogelijkheden komen aan bod. Op de tweede dag worden balansen en de interpretatie hiervan behandeld. Dit is niet alleen nuttig voor vennootschappen, maar stelt je ook in staat balansen van klanten en/of leveranciers te lezen. Knipperlichten tijdig herkennen en daarop ageren is noodzakelijk. Op dag drie komt zowel de technische zeugenboekhouding als de bedrijfseconomische boekhouding aan bod. Beide zijn uiterst belangrijke beheersinstrumenten waarvan de mogelijkheden nog steeds vaak onderbenut worden.
Programma
 
DAG 1        Fiscaliteit en financiering
•         Fiscaliteit en juridische uitbatingsvormen (Bart Delarue; Dimitri Delbeke; Wim Stoops|SBB)
•         Financieringsmogelijkheden (Jan de Keyser|BNP Paribas Fortis)
 
DAG 2        Financiele analyse
•         Balansen, financiële kengetallen en ratio-analyse (Benedicte Sanders; Wim De Roo; Freddy Distelmans|DLV)
•         Knipperlichten (Riccy Focke|Boeren op een Kruispunt)
 
DAG 3       Bedrijfseconomische boekhouding
•         BEB: principes, nut en benchmarking (Jan Verkest|CCAB)
•         Ceres boekhouding (Isabelle Degezelle|VIVES)

 

Inschrijven is verplicht, ten laatste op de vrijdag voor de eerste dag. Bij voorkeur via e-mail (locatie vermelden). Of via telefoon: 050 23 15 14 (Torhout tijdens kantooruren) / 0479 65 78 68 of 050 21 56 48 (Torhout buiten kantooruren) / 03 760 10 99 (Sint-Niklaas) / 0477 55 88 19 (Geel).

 
Kostprijs: 20€ voor 3 dagen (ter plaatse te betalen). Studenten betalen slechts 5€. Drank en versnapering inbegrepen.
 
Locaties:    VLTI: Viaductstraat 2, 8820 Torhout
                Biotechnische en Sport: Weverstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
                Thomas More: Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Terug naar agenda
Volg VILT ook via