nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.01.2018 CVBB staat klaar voor bemestingsadvies op maat

Ruim voor de seizoenstart laat coördinatiecentrum CVBB weten dat het opnieuw klaarstaat voor advies op maat bij bemesting. Aan het nut en de noodzaak mag niet getwijfeld worden: “Land- en tuinbouwers worstelen met de toenemende druk vanuit Europa voor een betere waterkwaliteit, met de perceel- en bedrijfsevaluaties van de Mestbank, met stijgende meststoffenprijzen… Het komt er nu meer dan ooit op aan de bemesting zo juist mogelijk af te stemmen op de behoeften van de teelt en het perceel.” Een begeleidingspakket ter waarde van 350 euro kost een landbouwer maar 71 euro en hij krijgt daarvoor degelijk advies “in klare taal”, zo belooft CVBB.

De Vlaamse overheid trok vorig jaar de stekker uit de bedrijfsadviesdienst van de Vlaamse Landmaatschappij, maar ondersteunt wel nog altijd het CVBB zodat land- en tuinbouwers langs deze weg om ondersteuning kunnen vragen bij het bemesten. Het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting werd opgericht als begeleidende maatregel bij het vierde mestactieplan, en de werking ervan is verlengd tot het einde van MAP 5.

Binnen waterkwaliteitsgroepen zitten de CVBB-medewerkers samen met landbouwers rond de problematiek van een rood MAP-meetpunt. Daarnaast kunnen landbouwers met vragen over bemesting op vrijwillige basis begeleiding vragen. De formule voor CVBB-begeleiding wijzigt niet, wat wil zeggen dat een landbouwer die voor het eerst aanklopt voor begeleiding kan deelnemen zonder bijkomende voorwaarden. Bedrijven die eerder al een beroep deden op CVBB moeten een recente (2015/2016/2017) overschrijding van het nitraatresidu kunnen voorleggen.

De CVBB-adviseur komt één uur langs op een land- of tuinbouwbedrijf. Na een tweede bezoek in het najaar of een stikstofstaal na de oogst kan hij de bemestingsstrategie van de bedrijfsleider evalueren en zo nodig bijschaven naar het volgende jaar toe. De rest van het begeleidingspakket ter waarde van 350 euro kan een landbouwer aanvullen met relevante bodemanalyses, uitgezonderd degene die wettelijk verplicht zijn. Bedoeling is om tot een correcte bemesting op perceelsniveau te komen.

Omdat de Vlaamse overheid via het CVBB de begeleiding voor 300 euro subsidieert, betaalt een landbouwer zelf slechts 50 euro en de btw (6%) op het totale bedrag. “Een kleine bijdrage voor degelijk advies, in klare taal, op maat van je bedrijf”, aldus CVBB. De begeleiding blijft niet beperkt tot bemestingsadviezen voor stikstof en fosfor, ook advies voor de andere voedingselementen komt aanbod. De adviseur beantwoordt eveneens vragen over bemestingstechnieken, toedieningstijdstip van de verschillende meststoffen en bodemvruchtbaarheid in het algemeen. Daarnaast is er ruimte voor vragen over de fosfaatklasse van percelen en andere toepasselijke regelgeving. De begeleiding gebeurt vanuit de praktijkcentra die in de verschillende Vlaamse provincies actief zijn.

Land- en tuinbouwers die betrokken zijn bij de waterkwaliteitsgroepen wist het coördinatiecentrum vorig jaar nog beter te bereiken met een ‘tententocht’. Voorlichting aan landbouwers vindt vaak plaats in zaaltjes onder de kerktoren, maar CVBB blies verzamelen op de akkers om nog dichter bij zijn doelpubliek te staan. PlattelandsTV bracht deze vernieuwende aanpak eind vorig jaar mooi in beeld. Het viel op dat de opkomst een pak hoger ligt als landbouwers in hun werkkledij snel over een weer naar het infomoment kunnen komen dat soms letterlijk naast de beek plaatsvond. Door post te vatten op een plek waar de waterkwaliteit een probleem vormt, is automatisch de betrokkenheid groter.

De ledenbladen van het Algemeen Boerensyndicaat en Boerenbond en meer in het algemeen de vakpers (Landbouwleven, Management&Techniek, Proeftuinnieuws, Sierteelt & Groenvoorziening, enz.) helpen op hun beurt de boodschap verspreiden. Op regelmatige basis brengt CVBB in die bladen verslag uit van de evoluties binnen het MAP-meetnet, en verschaft het extra duiding bij groene meetpunten die plots rood kleuren en omgekeerd. Ook VILT.be besteedde daar in het verleden al aandacht aan.

CVBB nodigde de Vlaamse parlementsleden uit de milieucommissie al een keer uit om poolshoogte te nemen van de aanpak op het terrein, maar dit is voorlopig nog niet kunnen doorgaan. Commissievoorzitter Tinne Rombouts (CD&V) herinnerde haar collega’s daaraan toen er bij de voorstelling van het Mestrapport 2017 om meer transparantie van het CVBB werd gevraagd. Volksvertegenwoordiger Bruno Tobback (sp.a) drong aan op een regelmatige rapportering, en Wilfried Vandaele (N-VA) betreurde dat er bij de toelichting van de slechte waterkwaliteitsresultaten niet meer aandacht was voor de taak die weggelegd is voor CVBB om daar verandering in te brengen. Om klaarheid te brengen, voorziet CVBB dit voorjaar een uitgebreide rapportering omtrent de eigen werking en de knelpunten met betrekking tot de waterkwaliteit in agrarisch gebied.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Proefstation voor de Groenteteelt

Volg VILT ook via