nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.07.2017 De Backer zet door met 100 dagen seizoensarbeid

Het voorstel om de seizoensarbeid in alle sectoren van de land- en de tuinbouw uit te breiden naar 100 dagen, is begin deze maand unaniem verworpen door de sociale partners. Maar staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld), bevoegd voor de bestrijding van sociale fraude, is toch van plan om door te zetten met zijn voorstel, zo laat hij dinsdag weten in een persbericht. “Federaal landbouwminister Willy Borsus en ik willen harmonisering van de seizoensarbeid in land- en tuinbouw. Bedrijven en werknemers zijn gebaat met meer flexibiliteit”, argumenteert de staatssecretaris.

Philippe De Backer had in maart aangekondigd dat hij de seizoensarbeid in de land- en tuinbouw wil uitbreiden. De staatssecretaris wil dat het systeem overal gedurende 100 dagen kan worden gebruikt. Nu geldt er nog een ander systeem per sector: een seizoenarbeider mag in de landbouw 30 dagen per jaar worden ingezet, in de tuinbouw 65 dagen en in de witloof- en champignonteelt 100 dagen. De Backer vindt dat syteem echter te complex.

Maar zijn plan tot harmonisering is op een njet gestuit bij de sociale partners. "Op 5 juli hebben we unaniem duidelijk gemaakt dat we geen uitbreiding van het systeem willen. Dus ook de werkgevers zijn er niet voor te vinden", zegt Alain Detemmerman van de socialistische vakbond ABVV Horval. "De huidige regeling is zeer doordacht tot stand gekomen, op basis van de realiteit op het veld", zegt de vakbondsman, die uitbreiding van de seizoensarbeid als een "sociale afbraak van de normale tewerkstelling" veroordeelt.

Ook Boerenbond bevestigt dat het voorstel van De Backer unaniem werd afgekeurd. Al valt daar impliciet wel te horen dat die afwijzing niet helemaal van harte was. "Een deel van onze achterban is wellicht voorstander van die 100 dagen. Maar we moeten het belang van de sector in het oog houden", zegt dossierbeheerder Chris Bottermans. Hij benadrukt dat het overleg over de seizoensarbeid deel uitmaakt van het 'plan voor eerlijke concurrentie in de groene sectoren' (PEC), dat de regering en de sociale partners in februari hadden gesloten. "We willen de goede maatregelen die het PEC bevat niet in gevaar brengen."

Zowel Boerenbond als ABVV stelt ook dat pieken al met de huidige regeling voldoende kunnen worden opgevangen. Ondanks de afwijzing, willen De Backer en minister van Landbouw Willy Borsus (MR) toch doorzetten met de maatregel. In een persbericht kondigt De Backer dinsdag aan dat er een nieuwe voorstel zal worden overgemaakt. "We horen op het terrein verschillende geluiden waaruit blijkt dat de huidige regeling niet overeenstemt met de realiteit", zegt Lotte Van der Stockt, woordvoerder van De Backer. "We vinden dat dit een sector is die je de nodige flexibiliteit moet gunnen. We zullen dit dus blijven verdedigen."

Maar de volharding van de staatssecretaris kan bij de socialistische vakbond maar op weinig begrip rekenen. Detemmerman dreigt er dan ook mee om het PEC op te zeggen als De Backer zijn wil toch doordrukt. "Als er zaken worden opgedrongen waar niemand vragende partij voor is, dan bestaat het risico dat het plan wordt opgezegd", zegt Detemmerman. "Als hij denkt dat hij met ons antwoord geen rekening moet houden, dat hij het dan zelf oplost." Ook Boerenbond merkt op dat in het PEC was afgesproken om de uitbreiding van de seizoenarbeid in overleg met de sociale partners te regelen. "Als hij toch doorzet, dan respecteert hij zijn eigen akkoord niet", klinkt het daar.

Anders dan Boerenbond staat het Algemeen Boerensyndicaat wel volmondig achter een uitbreiding naar 100 dagen. In ledenblad Drietand schrijft voorzitter Hendrik Vandamme: “Witloof- en champignontelers hebben die mogelijkheid reeds en in een aantal andere Europese landen is het ook mogelijk. In het licht van een gelijk speelveld en administratieve vereenvoudiging moet het ook bij ons kunnen. We hopen dat andere betrokken partijen op het terrein oor hebben naar de vraag van de telers en het nut ervan inzien.”

Bron: Belga / Twitter / Drietand

Beeld: Twitter - Philippe De Backer

Volg VILT ook via