nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.11.2018 De braadkippensector op de economische rooster

Er beweegt wat in de braadkippensector! Op mondiaal en Europees vlak is zowel de vraag als het aanbod de laatste jaren sterk gestegen. Ook in België is de productie de laatste vijf jaar met maar liefst 40 procent toegenomen. “De toegenomen productie heeft voornamelijk een sterk toegenomen uitvoer tot gevolg, aangezien de consumptie van braadkip in België lichtjes daalde”, weet Bart Verstrynge, landbouweconomoom bij KBC. In de rubriek ‘Agronomics’ neemt PlattelandsTV de braadkippensector onder de loep.

Jaarlijks consumeren de Belgen ongeveer 135 miljoen braadkippen. “De productie stijgt zelfs tot 260 miljoen stuks op jaarbasis”, zegt landbouweconoom Bart Verstrynge. “Daarmee is onze zelfvoorzieningsgraad 192 procent.” Binnen die productie zijn er een paar tendensen die opvallen: de opkomst van diverse labels, concepten of lastenboeken en het inzetten op kostenreductie in de gangbare vleeskippenhouderij.

“In de reguliere braadkippensector heeft men minder impact op de vraag en wordt er bijgevolg ingezet op het drukken van de productiekost”, aldus Bart Verstrynge. “Die kostenreductie is realiseerbaar door de sterke genetische vooruitgang en een betere voederconversie.” Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om je rendement met negen procent te laten toenemen door de voederconversie met één procent te doen dalen. “ Door die kostenreductie is de rendabiliteit van traditionele braadkippenbedrijven gemiddeld gezien niet slecht, ondanks het feit dat de marktprijzen er de laatste jaren erop achteruit gegaan zijn.”

Naast de traditionele braadkip, bestaat er ook zoiets als de ‘meerwaardekip’. “Bij een meerwaardekip gaat men vanuit een specifieke vraag van de consument op een alternatieve manier kippen kweken”, licht Bart Verstrynge toe. “Daarbij ligt vaak de focus op extra dierenwelzijn, voedselveiligheid en kwaliteit. De meerwaarde die je zo creëert, laat ook toe een hogere prijs voor dit product te vragen.” Volgens de landbouweconoom hebben die alternatieve systemen zeker hun voordelen, maar hij wijst toch ook op de risico’s. “Alles staat of valt bij de vraag naar dergelijke concepten en het aanbod daarop. Als het aanbod de vraag overstijgt kan de meerprijs niet gerealiseerd worden.”

Meer weten? Bekijk hier de volledige Agronomics-aflevering.

Bron: FarmCafe

Beeld: PlattelandsTV

Volg VILT ook via