nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.08.2017 De EU vraagt uw mening over rechtvaardige voedselketen

De Europese Commissie lanceert een brede bevraging om zoveel mogelijk ideeën te sprokkelen over een eerlijkere Europese voedselvoorzieningsketen. Nog tot 17 november kunnen landbouwers, burgers en andere belanghebbende partijen online hun standpunten delen over de werking van de voedselvoorzieningsketen. Het initiatief kadert in het traject dat Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan opzette om voor meer markttransparantie te zorgen, meer samenwerking tussen boeren en oneerlijke handelspraktijken zo veel mogelijk te bannen.

Onder impuls van eurocommissaris Phil Hogan ging de Veerman-commissie vorig jaar op zoek naar de belangrijkste oorzaken én mogelijke oplossingen om de positie van de boer in de keten te versterken. Hogan vertrok vanuit de vaststelling dat de toegevoegde waarde in de voedselvoorzieningsketen niet eerlijk wordt verdeeld over alle niveaus van de keten. Oorzaak? De zwakkere onderhandelingspositie van kleinere en dus kwetsbaardere operatoren, waaronder landbouwers en kleine bedrijven, ten opzichte van hun economisch sterkere en sterk geconcentreerde commerciële partners.

Om zoveel mogelijk input en ideeën te verzamelen, lanceert de Commissie nu een heuse publieksbevraging die zich richt op landbouwers, maar evengoed op actoren uit de voedingsindustrie, de distributie, sectororganisaties, consumenten, ngo’s en overheden. “Het Europese landbouwbeleid is doorheen de jaren steeds marktgerichter geworden en heeft zich steeds minder ingelaten met het beheren van de marktwerking”, zo klinkt het bij de Commissie. “De Europese landbouw is daardoor steeds meer verweven geraakt met de wereldmarkt.”

Om na te gaan welke maatregelen het dringendst worden geacht door de brede landbouw- en voedingssector, inclusief de consument en de overheden, kan iedereen die dat wil nu een online bevraging invullen. Dat kan nog tot 17 november. De vragen zijn opgesteld in het Engels, maar antwoorden mag in eender welke Europese taal, ook in het Nederlands dus. De resultaten van de bevraging zullen naast de denkoefeningen omtrent de vereenvoudiging en modernisering van het GLB worden gelegd en meegenomen in het voorbereidingsproces voor het nieuwe GLB na 2020.

"Landbouwers zijn de eerste schakel in de keten”, aldus Landbouwcommissaris Phil Hogan. “Zonder hen zou er geen voedsel zijn om te verwerken, te verkopen en te consumeren. Wij merken evenwel dat zij vaak de zwakste schakel zijn. Trouw aan ons vaste standpunt om de Europese landbouwers te steunen, willen wij de tekortkomingen in de voedselvoorzieningsketen aanpakken. Ik spoor alle burgers, landbouwers en belanghebbenden uit de EU aan om hun standpunten met ons te delen via deze online-raadpleging."

De bevraging vind je hier

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via