nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.11.2015 Deal FrieslandCampina-Milcobel raakt gevoelige snaar

Enkele dagen na de aankondiging van FrieslandCampina dat de helft van de leveranciers in Vlaanderen bedankt wordt voor bewezen diensten zitten de landbouworganisaties en hun leden nog altijd in zak en as. Bij Boerenbond overheerst een gevoel van verslagenheid. De Nederlandse coöperatie pleegt woordbreuk aangezien alle melkveehouders bij het begin van de zomer nog beloofd werd dat alle melk opgehaald zou worden, ook de melk die ze extra produceren na het verdwijnen van de quota. Boos zijn ze bij Boerenbond omdat de beslissing genomen werd boven de hoofden van de melkveehouders. Bij het Algemeen Boerensyndicaat merk je gelijkaardige gevoelens, en nog sterker het sentiment dat de melkveehouders ‘uitgekocht’ worden voor levering aan Milcobel.

Twee jaar geleden reorganiseerde FrieslandCampina zijn melkophaling in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Totaal onverwacht doet de Nederlandse coöperatie deze operatie nog eens over in het westen van het land. Ditmaal wordt zelfs nog harder gesneden in het leveranciersbestand. Maar liefst 443 melkveehouders, de helft van alle Belgische leveranciers van FrieslandCampina, kregen afgelopen week te horen dat ze in 2016 hun melk niet langer kunnen leveren bij FrieslandCampina in Aalter.

De beslissing van de grootste zuivelcoöperatie van Nederland is een drama voor de Vlaamse leveranciers. Zowel Boerenbond als ABS reageerden meteen na de aankondiging. Vrijdag komen ze er in hun ledenbladen uitgebreid op terug. Ze klinken nog even verbitterd als in hun eerste reactie. Boer&Tuinder heeft het over “woordbreuk” en “een beslissing boven de hoofden van de melkveehouders”. Drietandmagazine focust op wat er nog uit de brand te slepen valt voor de leveranciers die op straat zijn gezet.

Guy Vandepoel, adviseur van de Boerenbond-studiedienst, liet in Boer&Tuinder de brief afdrukken die FrieslandCampina op 29 juni naar alle Belgische leveranciers stuurde. Daarin stond de mooie maar blijkbaar loze belofte dat alle melk opgehaald zou worden in het tijdperk na de quota. Vandepoel: “Als je zo’n brief in de bus krijgt, zou je denken dat je goed zit als melkveehouder. Meer nog, voor jonge melkveehouders is het een uitnodiging om te investeren als een internationale groep als FrieslandCampina, die in juni nog een flinke winst meedeelde, dit garandeert. Bovendien werd er onlangs geïnvesteerd in een uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van de fabriek in Aalter.”

Boerenbond focust ook op de frustratie dat er ondanks alle inspanningen om een producentenorganisatie op te richten zo met de melkveehouders gesold wordt. FrieslandCampina heeft de mond vol over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan zou je volgens Vandepoel toch mogen verwachten dat zo’n beslissing niet boven de hoofden van de melkveehouders genomen wordt. “Solidariteit tussen boeren eindigt blijkbaar aan de landsgrenzen”, verwijst hij cynisch naar het feit dat FrieslandCampina een coöperatie is die bestuurd wordt door Nederlandse melkveehouders.

Met de producentenorganisatie werd al gediscussieerd over hoe het nu verder moet. Boer&Tuinder schrijft dat iedereen in de zoektocht naar een nieuwe koper voor de melk gelijke kansen moet krijgen. Dat is nu niet het geval want wie zijn geluk elders dan bij Milcobel gaat zoeken, ontvangt geen drie euro per 100 liter maar slechts 0,5 euro als opzeggingsvergoeding. Bovendien zou hij of zij op 1 februari 2016 al lid moeten zijn van Milcobel, anders blijft de vergoeding ook beperkt tot een halve euro. Daarom staat in Boer&Tuinder te lezen dat melkveehouders voldoende tijd moeten krijgen om een nieuwe afnemer te zoeken. Met de huidige crisis in de zuivelsector heeft een melkveehouder geen sterke onderhandelingspositie en belooft het een moeilijke zoektocht te worden.

Boerenbond vraagt ook meer garanties voor de blijvers want de belofte om zeker de komende drie jaar de melk op te halen is niets waard voor melkveebedrijven die investeren in de lange termijn. Dat een melkveebedrijf zich niet snel laat terugverdienen, kan je bijvoorbeeld afleiden uit de open brief die één van de getroffen leveranciers schreef. Daarin wordt gewezen op de afschrijvingstermijn van 30 jaar van het nog jonge melkveebedrijf “terwijl FrieslandCampina een nieuwe productielijn op twee jaar kan afschrijven”.

In Drietand wordt vooral gekeken naar hoe het nu verder moet. Wordt het Milcobel? Hoewel FrieslandCampina en Milcobel de melkveehouders een stevige duw in die richting geven, lijkt het Algemeen Boerensyndicaat daar allesbehalve van overtuigd. Voorzitter Hendrik Vandamme heeft het gevoel dat de ex-leveranciers van FrieslandCampina uitgekocht worden met een vergoeding wanneer ze zich in de richting van de grootste coöperatie van het land begeven. “Blijkbaar zit men daar te wachten op extra melk om recente investeringen uit het verleden van meer melk te voorzien. Andere verwerkers, met bewezen betere prijzen en afzet dan Milcobel, werden vakkundig buitenspel gezet.”

Dat is helemaal niet naar de zin van ABS zodat de voorzitter vervolgt: “Het minste wat FrieslandCampina moet voorzien, is dat aan alle leveraars die buitengezet worden dezelfde vergoeding aangeboden wordt, los van het feit wie hun nieuwe afnemer wordt. Daarbij is de voorgestelde 3 euro wat ons betreft niets meer dan een eerste aanbod. Het finale aanbod moet meer en voor iedereen zijn, of speelt de Belgische coöperatie Milcobel hier zelf ook dubbel spel?”

Bron: Boer&Tuinder / Drietand

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via