nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.11.2018 Departement keert voorschotten premies uit

Eind oktober werd een voorschot van 70 procent op de basisbetaling én op de premie voor jonge landbouwers voor de campagne 2018 uitbetaald aan de landbouwers die een geldige steunaanvraag hebben ingediend. “De betaling heeft betrekking op de Vlaamse en de eventuele Waalse betalingsrechten van Vlaamse landbouwers”, licht het Departement Landbouw en Visserij toe. “De betalingsrechten die worden toegekend uit de reserve, zijn nog niet opgenomen in deze voorschotbetaling.”

Landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, zagen de voorbije week een voorschot van 70 procent op hun rekening verschijnen. Deze premie wordt toegekend voor maximum 90 subsidiabele hectares. “Door een overschrijding van het budgettair plafond van de premie voor jonge landbouwers hebben we op dit moment een voorschot gestort in plaats van het volledige bedrag”, aldus het Departement Landbouw en Visserij. “Aangezien de exacte overschrijding nog niet bepaald kan worden, werd een voorlopige overschrijdingscoëfficient van 0,7 gehanteerd. De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, kregen een extra betaling van 43,47 euro per geactiveerd betalingsrecht.”

Niks ontvangen? “Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling en de premie voor jonge landbouwers lager is dan 400 euro, dan ontvangt de landbouwer geen (voorschot)betaling”, klinkt het bij het Departement. Naast de basisbetaling en de premie voor jonge landbouwers wil het Departement Landbouw en Visserij ook het voorschot op de vergroeningspremie uitbetalen aan de landbouwers die vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen. “We streven ernaar om dat voor eind november rond te krijgen.”

Volgens de Europese regelgeving kan er enkel een voorschot en/of saldo worden uitbetaald als alle controles ter plaatse zijn uitgevoerd. Omdat de controles ter plaatse bij de landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningseisen nog doorlopen tot begin 2019, kan er voor deze landbouwers in de loop van 2018 geen voorschot en/of saldo uitbetaald worden. Ook in de pijplijn: een voorschot van 70 procent op de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij. “Die premie wordt uitbetaald voor de premiewaardige dieren die gekalfd hebben tussen 1 januari 2018 en 31 augustus 2018, beperkt tot het individueel quotum”, aldus de landbouwadministratie

Eind december volgt een tweede betaling, tot 95 procent, van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers en de premie voor vergroening. “De diverse saldobetalingen zijn gepland in het voorjaar van 2019”, klinkt het. “De landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen, zullen eind maart 2019 het volledige bedrag van de vergroeningspremie campagne 2018 ontvangen.”

Op de afrekening kan je alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun raadplegen. Midden november staat deze gedetailleerde informatie op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via