nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.12.2017 Diergezondheid onderzoeksprioriteit voor varkenshouders

Wat moeten de onderzoeksprioriteiten zijn voor de Vlaamse varkenshouderij? Die vraag stelde het Varkensloket begin dit jaar aan de Vlaamse varkenshouders. Wat blijkt? Diergezondheid staat met stip bovenaan de prioriteitenlijst, gevolgd door voeder-gerelateerd onderzoek, bedrijfsmanagement, fokkerij en vruchtbaarheid en huisvesting. Mest en milieu-gerelateerde zaken en de biologische productie bengelen onderaan de lijst. 

Tijdens de G30-varkenstop besliste de sector om de onderzoeksbehoeften van de Vlaamse varkenshouders in kaart te brengen. Het Varkensloket stelde een digitale enquête op die door het Departement Landbouw en Visserij begin 2017 werd rondgestuurd naar circa 3.400 Vlaamse varkenshouders. De volgende vragen werden hen voorgelegd: welke kennis en welk soort onderzoek hebben varkenshouders zeker nodig in de komende jaren? Wat ontbreekt er op dit moment? En wat wil u uit de wetenschappelijke bevindingen halen?

Uiteindelijk reageerden 404 varkenshouders en bezorgden ze hun persoonlijke prioriteitenlijst aan het Varkensloket. Wat blijkt? Diergezondheid staat afgetekend op de eerste plaats. Vooral meer onderzoek en praktische kennis rond alternatieven voor antibiotica, rond vaccinatiestrategieën en rond varkensgerelateerde ziektekiemen is gewenst, zo blijkt. Bedoeling is nu om de suggesties door te spelen aan de leden van het Praktijkcentrum Varkens, zodat de voorlichtingsactiviteiten afgestemd kunnen worden op de voorkeuren van de sector.

Allereerst gaven de varkenshouders per diercategorie de relevantie van acht onderzoeksonderwerpen voor hun bedrijf aan. Daarna werden deze acht onderzoeksonderwerpen door de varkenshouders geprioriteerd. Op basis van de gemiddelde ranking is onderzoek dat focust op gezondheid, hygiëne en welzijn volgens de varkenshouders het meest prioritair, gevolgd door voeder-gerelateerd onderzoek, studies die focussen op bedrijfsmanagement en economie, fokkerij en vruchtbaarheid, huisvesting, kwaliteit, mest en milieu-gerelateerde zaken en de biologische productie.

De varkenshouders scoorden nadien de subthema’s van hun drie meest prioritaire onderzoeksonderwerpen op een schaal van 0 (totaal onbelangrijk) tot 100 (zeer belangrijk). Binnen het door de varkenshouders als meest prioritair aangegeven onderzoeksonderwerp ‘gezondheid, hygiëne en welzijn’ kregen gezondheids-gerelateerde zaken zoals onderzoek naar medicatiegebruik en alternatieven voor antibiotica, vaccinatieschema’s en ziektekiemen de hoogste scores toebedeeld.

Het Departement Landbouw en Visserij, het Varkensloket en het Praktijkcentrum Varkens plaatsen het thema diergezondheid nu centraal bij hun sectoradviesactiviteiten. Onder de noemer ‘Gezonde Varkens-Gezond Bedrijf’ worden in 2018 alvast verschillende evenementen gepland waarop varkenshouders, sectoradviseurs en dierenartsen worden uitgenodigd. Denk daarbij aan cursussen rond vaccinatiebeleid, een nieuwe digitale brochure rond kraamstalmanagement en een demo rond bioveiligheid.

Meer info: Varkensloket en Landbouw & Visserij

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Departement Landbouw en Visserij

Volg VILT ook via