nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.12.2017 Diervoederindustrie verdubbelt zijn omzet in 15 jaar

De Belgische diervoederindustrie heeft de afgelopen 10 à 15 jaar flink aan economisch aanzien gewonnen door een uitbreiding van het personeelsbestand en bijna verdubbeling van de omzet. Andere subsectoren zitten evenmin stil zodat het aandeel van de mengvoederfabrikanten in de totale omzet van de voedingsnijverheid rond 10 procent blijft schommelen. In absolute cijfers rapporteert sectorfederatie BEMEFA een omzet van 4.878 miljoen euro in 2016. Daarin is de omzet uit andere activiteiten dan voederproductie inbegrepen, bijvoorbeeld het vetmesten van varkens, kippen of runderen voor eigen rekening.

De groeicurve van de omzet die de Belgische diervoederindustrie realiseerde tussen 2000 en 2016 oogt indrukwekkend. Uit de btw-aangiften van de voederfirma’s maakt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven op dat de omzet vorig jaar gestegen is tot 4.878 miljoen euro. Dat is evenveel als in 2015, maar veel meer dan de 2,6 miljard euro die in 2000 gerealiseerd werd. Tussen 2000 en 2006 schommelde de omzet tussen 2,6 en 2,9 miljard euro. Nadien koerste de diervoederindustrie op groei, met een snelle stijging tot 4,2 miljard euro in 2008 en na een terugval in 2009 opnieuw een gestage klim. In het tot dusver beste jaar 2013 piekte de geconsolideerde omzet tot 5,2 miljard euro.

Sectorfederatie BEMEFA verduidelijkt dat het hier gaat over de omzet uit de productie van bereide diervoeders, inclusief voormengsels en voeders voor huisdieren. Inbegrepen is ook de omzet uit andere activiteiten, zoals eventuele diensten aan landbouwers en de verkoop van landbouwdieren. De doorverkoop van mengvoeders aan andere firma’s kan zorgen voor een dubbele telling. De jaaromzet van afgerond 4,9 miljard euro in 2016 komt overeen met 11 procent van de totale omzet in de voedingsnijverheid. Dit aandeel varieert weinig in de tijd, maar schommelt de laatste tien jaar steeds rond 10 procent.

In het jaar 2016 werkten er 3.666 werknemers in de mengvoederindustrie: 1.673 arbeiders en 1.993 bedienden. Dit is nagenoeg hetzelfde aantal als in 2014 en een lichte stijging ten opzichte van 2015. In de periode 2010-2014 was het personeelsbestand van mengvoederfabrikanten toegenomen met ongeveer 300 personen. De jaren voordien was het vrij constant rond de 3.300 werknemers. De toenemende complexiteit van dossiers doet mengvoederfabrikanten zoeken naar beter geschoold personeel. Ook de nood aan technisch goed onderlegde mensen groeit. Van de totale tewerkstelling in de voedingsnijverheid situeert zich vier procent in de mengvoederindustrie.

Meer info: Statisch jaarverslag BEMEFA

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: provincie West-Vlaanderen

Volg VILT ook via