nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.02.2017 Dikketruiendag zaait verdeeldheid bij Vlaamse overheid

Afgelopen vrijdag nam Vlaanderen weer massaal deel aan de Dikketruiendag. Waar de meeste acties draaiden rond de verwarming een paar graden lager zetten, besloot de uitbater van de personeelsrestaurants van de Vlaamse overheid om die dag alle vlees van het menu te schrappen. “De communicatie hierover was ongenuanceerd en slecht onderbouwd. Met de expertise die we in huis hebben, hadden we nochtans kunnen helpen om een positieve en objectieve boodschap mee uit te dragen”, zeggen de Vlaamse landbouwadministratie, VLAM en ILVO in een gezamenlijke brief.

Elk jaar wordt op 17 februari de aandacht gevestigd op de klimaatverandering met een ‘Dikketruiendag’. Het Facilitair Bedrijf dat onder meer verantwoordelijk is voor de personeelsrestaurants van de Vlaamse overheid besloot dit jaar echter niet de verwarming lager te zetten. “Omdat een dag geen vlees eten veel meer broeikasgassen uitspaart dan minder verwarmen, worden er in de personeelsrestaurants van de Vlaamse overheid op Dikketruiendag enkel vegetarische maaltijden geserveerd”, zei Johan Van Damme, duurzaamheidscoördinator van de Vlaamse overheid.

In de communicatie hierover naar het overheidspersoneel stond onder meer te lezen dat de consumptie van vlees wereldwijd verantwoordelijk is voor ongeveer 20 procent van de totale broeikasuitstoot. Nog een aantal andere cijfers die werden meegegeven: de veestapel verbruikt 70 procent van de totale landbouwgrond en 30 procent van het totale aardoppervlak. “Als we met z’n allen in Vlaanderen één dag per week geen vlees eten, staat dit gelijk aan 252.000 ton broeikasgassen uitsparen. Dit komt overeen met 0,3 procent van de totale CO2-uitstoot door Vlaanderen”, klonk het nog.

De actie in de personeelsrestaurants van de Vlaamse overheid kon niet iedereen bekoren. Jules Van Liefferinge, secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij, vond het nodig om een open brief te schrijven naar het Facilitair Bedrijf over de actie. Hij kon daarvoor rekenen op de steun van VLAM en ILVO, want ook Frans De Wachter en Joris Relaes plaatsten hun handtekening onder de open brief. Daarin hekelen ze de ongenuanceerde en slecht onderbouwde manier waarop gecommuniceerd werd.

“Binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij is er nochtans genoeg kennis voorhanden die toelaat om, op basis van actuele informatie die focust op de Vlaamse situatie, gefundeerde uitspraken te doen over de thema’s voeding, vleesconsumptie en productiemethodes”, stelt Van Liefferinge. Volgens hem werd het beleidsdomein te laat en slechts fragmentarisch geraadpleegd over de op handen zijnde actie. “Nochtans hadden wij met de expertise die we in huis hebben, samen constructieve acties kunnen uitwerken die een positieve, objectieve boodschap hadden kunnen uitdragen die ook effect kan sorteren.”

De auteurs van de brief wijzen in dat verband naar een actie waarbij lokale producten in de kijker worden gezet. “Iedereen heeft de mond vol over voedselkilometers en over steun aan lokale producenten. Het Facilitair Bedrijf kan mee het verschil maken door volmondig voor voedsel van hier te kiezen. Misschien niet het jaar rond, dat is wellicht te ambitieus, maar één of meerdere actieweken per jaar moeten haalbaar zijn”, klinkt het.

Van Liefferinge beklemtoont dat het belangrijk is dat de uitbater van de personeelsrestaurants aandacht besteedt aan klimaatverandering. “Ook binnen ons beleidsdomein nemen wij het klimaatvraagstuk au sérieux”, klinkt het. “Maar we vragen ons wel af of de gekozen actie het standpunt van de Vlaamse overheid weerspiegelt.” Tot slot roept de grote baas van de landbouwadministratie op om in overleg met elkaar te gaan. “Overleg is de sleutel tot succesvol beleid. We zijn ervan overtuigd dat er tal van opportuniteiten zijn waarin we elkaar kunnen versterken.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via