nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.07.2017 Discussie over megastallen groeit in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië klagen dierenrechtenorganisaties steeds vaker de snelle opkomst van grootschalige veehouderij aan. Ze hebben vragen bij het welzijn van de dieren in grote stallen. Vaak gaan ze in verzet tegen bouwplannen van veehouders en roepen ze de lokale bevolking op om actie te voeren tegen dergelijke projecten. Vandaag tellen bijna alle Britse provincies minstens één megastal. Onder megastal verstaan de Britten een stal met minstens 40.000 kippen of ander pluimvee, 2.000 varkens of 750 zeugen.

Alles bij elkaar telt Groot-Brittannië vandaag 789 grootschalige veebedrijven. Vooral in de pluimveesector neemt de schaalvergroting sterk toe: zeven van de tien grootste bedrijven huisvesten meer dan een miljoen dieren. De grootste varkenshouderij telt 23.000 dieren, terwijl in de rundveehouderij de lijst wordt aangevoerd door een bedrijf met 3.000 koeien. “Die intensieve ‘American-style’ veehouderij is daarmee de laatste zes jaar met meer dan een kwart toegenomen”, meldt The Guardian na een onderzoek in samenwerking met het Bureau of Investigative Journalism.

De dierenrechtenorganisatie Compassion in World Farming spreekt van een “zorgwekkende trend”. “De dieren uit de velden halen en in onherbergzame, onmenselijke fabrieksboerderijen stampen, is niet alleen wreed voor de dieren maar heeft ook verregaande gevolgen voor de gezondheid van de mens, voor het wild in de natuur en voor de planeet”, zegt de organisatie. In een aantal Britse regio’s zijn groeperingen van dierenrechtenorganisaties er de afgelopen jaren in geslaagd om de komst van grootschalige veebedrijven tegen te houden, vaak ook door de lokale bevolking tot actie op te roepen die geuroverlast, lawaaihinder en ziekte-uitbraken vrezen.

De British Poultry Council benadrukt in de krant dat de intensieve veebedrijven aan de hoogste eisen voldoen. “Dit zijn bedrijven waar de gezondheid en het welzijn op een hoog niveau staan. Mensen denken nog vaak dat kippen rond de boerderijen scharrelen maar dat beeld komt niet meer overeen met de werkelijkheid. Dat kan ook niet meer, wille we tegemoetkomen aan de eisen van de consument”, zegt de pluimveebond.

In Nederland woedt de discussie over megastallen al langer. Uiteindelijk leidde dat tot een voorzichtig standpunt van de hogere overheid over de maximaal wenselijke omvang van de veehouderij. Voorzichtig in de zin dat de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma ongebreidelde groei niet meer mogelijk noemde, maar de bal vervolgens in het kamp van de lokale besturen legde. Een nieuw wettelijk kader maakte dat gemeenten en provincies grenzen kunnen stellen aan de omvang van een veebedrijf en de veehouderij als sector.

Ook in Vlaanderen loopt het debat over schaalvergroting al langer, maar zoals het gebruik van de term ‘schaalverandering’ in plaats van ‘schaalvergroting’ en ‘megastallen’ al doet vermoeden, verloopt de discussie veel serener dan in Nederland. Al is de trend naar minder landbouwbedrijven die steeds groter worden al enige tijd aan de gang.

Bron: eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via