nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.06.2018 Doet helft boeren aan agroforestry tegen 2025?

Zo’n 250 landbouwers, onderzoekers, leden van ngo’s en beleidsmakers hebben elkaar ontmoet tijdens de vierde European Agroforestry Federation (EURAF) meeting in Nijmegen. De bijeenkomst focuste op twee onderwerpen. Enerzijds het versnellen van inspirerende overgangen naar agroforestry als duurzaam landgebruik - inclusief de rol die boslandbouw kan spelen in de aanpassing aan de klimaatverandering – en anderzijds het nastreven van het doel dat tegen 2025 de helft van de landbouwers agroforestry implementeert op zijn bedrijf.

Bij agroforestry of boslandbouw wordt de teelt van houtige gewassen – bomen of struiken – gecombineerd met die van landbouwgewassen of vee. Op die manier worden nieuwe producten en diensten gecreëerd, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak. Dit teeltsysteem is eigenlijk al eeuwen oud, maar is ook toepasbaar in de moderne landbouw. Mits een doordachte aanpak kan agroforestry de bedrijfsrentabiliteit verhogen en helpen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beschermen, zowel op korte als lange termijn.

In Nederland bijvoorbeeld loopt een onderzoek naar het combineren van boslandbouw met melkvee. De bladeren van de es, de els en de wilg blijken interessante mineralen zoals calcium, fosfaat, zwavel, zink en selenium te bevatten. Daarnaast bevatten ze vaak hoge eiwitgehaltes en soms zelfs, zoals in wilgenbladeren, salicylzuur, een stof met een pijnstillende werking. Runderen kunnen tot tien procent van hun tijd spenderen aan het knabbelen aan houtige gewassen. Boslandbouw kan zo een manier zijn om het gebruik van extra mineralen of medicatie te beperken. Ook de European Agroforestry Federation (EURAF) ziet veel potentieel in agroforestry en wil dat tegen 2025 de helft van de Europese landbouwers boslandbouw implementeren op hun bedrijf.

Op maandag 18 juni organiseert het consortium Agroforestry Vlaanderen een infoavond in Lovendegem. Geïnteresseerden kunnen een bezoek brengen aan agroforestrypercelen van het biologisch gemengd bedrijf ‘De Zwaluw’. Daarna wordt het concept agroforestry meer toegelicht en meer uitleg gegeven over subsidiemogelijkheden en de juridische aspecten.

Deelname aan de infoavond is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via www.agroforestryvlaanderen.be.

Bron: Boer & Tuinder

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via