nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.03.2018 Doorstart voor Limburgse Noord-Zuidverbinding

Verschillende ministers en parlementsleden - zowel van de meerderheid als van de oppositie - hebben een engagementsverklaring voor de realisatie van de Limburgse Noord-Zuidverbinding ondertekend. Zo willen de partners het dossier een doorstart geven. Volgens de ondertekenaars is het project belangrijk voor een vlotter en veiliger verkeer, een betere ontsluiting van de regio en een versterkte leefbaarheid van de omgeving. Ook natuur, landschap, landbouw en extra economische kansen voor de regio worden naar voren geschoven. 

Alle ondertekenende partijen steunen het proces 'complexe projecten', waarbij alle doelstellingen in één enkel traject worden geïntegreerd. Dat zou een geïntegreerde en haalbare oplossing moeten opleveren, waardoor de Noord-Zuidverbinding nog binnen afzienbare tijd gerealiseerd zou kunnen worden. Na de onderzoeksfase - waarin wordt gezocht naar een breed gedragen voorkeursalternatief - kunnen al snel de uitwerkings- en uitvoeringsfase volgen. Die fases worden telkens voorafgegaan door een openbaar onderzoek en bij elke fase wordt op burgerparticipatie ingezet.

De Vlaamse regering stelt Limburgs gouverneur Herman Reynders aan als procesbegeleider, die het proces verder moet faciliteren en aan een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak moet werken. De Werkvennootschap, een organisatie die voor de Vlaamse overheid grote infrastructuur- en mobiliteitsdossiers aanpakt, zal het project voor haar rekening nemen, in samenwerking met het Departement Omgeving.

De ondertekenaars zijn Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts, Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege en de Vlaamse parlementsleden Lies Jans (N-VA), Jos Lantmeeters (N-VA), Lode Ceyssens (CD&V), Marino Keulen (Open Vld), Rob Beenders (sp.a) en Johan Danen (Groen). 

Bron: Belga

Volg VILT ook via