nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.10.2018 Dozijn inbreuken op bescherming van permanent grasland

In 2016 en 2017 zijn 14, respectievelijk 11 proces-verbalen opgesteld voor inbreuken op de bescherming van historisch permanente graslanden. Is het gras op een weide aan vervanging toe, dan moet een landbouwer er eerst de regelgeving op naslaan alvorens hij zijn ploeg uit de schuur haalt. Tegen landbouwers die het niet begrepen hebben op het behoud van grasland wordt stelselmatig opgetreden door de Vlaamse natuur- en landbouwadministratie, verzekert minister Joke Schauvliege aan Vlaams parlementslid Bruno Tobback (sp.a).

Het toezicht op de naleving van de regels inzake de historisch permanente graslanden is één van de prioriteiten in het handhavingsbeleid van het Agentschap voor Natuur en Bos. Blijvend grasland wordt deels door de natuurwetgeving en deels door de landbouwwetgeving beschermd zodat ook het Departement Landbouw en Visserij toeziet op het scheuren ervan. “Beide administraties wisselen zowel de registratie van graslandpercelen als de controlegegevens periodiek met elkaar uit”, antwoordt minister Schauvliege op een schriftelijke vraag van Bruno Tobback (sp.a).

Het areaal ecologisch kwetsbaar blijvend grasland dat in 2017 onrechtmatig werd omgezet, bedraagt ongeveer 8,5 hectare. Het merendeel van het blijvend grasland valt onder het scheurverbod zoals gedefinieerd door het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De voorwaarde 'behoud van blijvend grasland' krijgt in Vlaanderen niet langer een invulling op bedrijfsniveau maar op sectorniveau, en mag met niet meer dan vijf procent dalen ten opzichte van de referentie.

Aan Bart Caron (Groen) maakte de minister eerder dit jaar duidelijk dat er in 2017 in de vijf provincies 5.515 hectare blijvend grasland omgeploegd werd tot akker. Toch nam het areaal blijvend grasland datzelfde jaar met ruim 1.000 hectare toe omdat er 6.582 hectare extra gedurende vijf jaar geregistreerd werd als gras.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via