nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.10.2018 Draulans ontbloot hevig intern conflict bij Natuurpunt

Knack-journalist en Natuurpunter van het eerste uur Dirk Draulans pleit voor een drastische verjonging van de raad van bestuur van Natuurpunt. Het is de enige manier om de vereniging op de rails van groeiend maatschappelijk gewicht te houden, oordeelt hij. Bij de grootste natuurvereniging van Vlaanderen woedt volgens Draulans een generatieconflict. De spanningen tussen bestuur en management komen het functioneren van de vzw niet ten goede. Algemeen directeur Chris Steenwegen kreeg deze maand zijn ontslag terwijl collega's van hem die mee dagelijks leiding geven aan de vereniging (o.a. Wim Van Gils) zelf zijn opgestapt.

Dat Natuurpunt door een moeilijke periode gaat, mag blijken uit de vakbondsvergadering vandaag/maandag en een extra raad van bestuur nu dinsdag. Aanleiding daarvoor zijn de spanningen tussen directie- en bestuursleden die het functioneren van de natuurvereniging niet ten goede komen.

Vorige donderdag raakte bekend dat algemeen directeur Chris Steenwegen op staande voet was ontslagen door de raad van bestuur. Financieel directeur Leentje Osselaer had eerder al haar ontslag gegeven en de (nieuwe) chef educatie was weer vertrokken voor hij goed en wel was ingewerkt.

Chef beleid Wim Van Gils verliet Natuurpunt met een beleefd geformuleerde striemende aanklacht die aan alle leden van de raad van bestuur bezorgd werd. Van Gils was voor de buitenwereld één van de vertrouwde gezichten van Natuurpunt en genoot veel waardering voor zijn expertise en scherpe analyses. Hij vertegenwoordigde de natuurvereniging onder meer in de Minaraad en in de Vlaamse overleggroep rond de instandhoudingsdoelstellingen voor natuur.

“De plotse leegloop leidt tot veel onrust in de rangen van de medewerkers, waarvan velen duidelijk meer steunen op het management dan op de raad van bestuur”, ervaart Knack-journalist en Natuurpunter Dirk Draulans. Hij publiceerde een opvallend artikel in het weekblad, met als niet mis te verstane titel ‘De Oude Blanke Mannen van Natuurpunt kunnen best vertrekken’. Man-van-het-eerste-uur Hugo Abts wordt daarin beschreven als degene die in de raad van bestuur aan de touwtjes trekt, en voorzitters en directeurs kan maken of kraken.

Gevraagd om een reactie op het artikel zegt woordvoerder Joris Gansemans: “Wij hebben er alle hoop op dat wij hier als vereniging sterker zullen uitkomen. Er zijn een aantal problemen naar boven gekomen die te maken hebben met onze organisatiestructuur. Wanneer we komen tot een nieuwe breed gedragen structuur voor Natuurpunt, dan kunnen we een nieuwe start nemen op lokaal en nationaal niveau en vervolgens een stap vooruit zetten.”

Bron: Knack / eigen verslaggeving

Beeld: Wim Dirckx i.o.v. Natuurpunt

Volg VILT ook via