nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.08.2017 Dreigt er verwarring tussen residuvrije en biopeer?

Carrefour kondigde aan dat er de komende maanden alleen peren in de winkels zullen liggen die volledig vrij zijn van residuen van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Zes telers passen hun teelttechniek aan zodat ze kunnen beantwoorden aan deze wens van de consument. BioForum informeerde zich hierover en reageert, opdat voor de klanten duidelijk zou zijn wat het verschil is tussen een biologische peer en een residuvrije peer. In die laatste zijn geen pesticiden traceerbaar in het eindproduct, maar tijdens de teelt worden de peren wel nog bespoten. Weliswaar minder, en vooral aan het begin van de teelt, “maar de normen voor bioteelt zijn duidelijk strenger en alles omvattender”, aldus BioForum.

De residuvrije peer van Carrefour lijkt bij BioForum, de belangenverdediger van de bioboeren, in het verkeerde keelgat te zijn geschoten. Niet vanwege het product zelf, wel vanwege de recente communicatie waaruit je moeilijk kon opmaken of er überhaupt nog een verschil is tussen een biopeer en een residuvrije peer. “De residuvrije peer het elektrisch rijden onder de fruitteelt noemen, is zwaar overdreven. De normen voor de biologische teelt zijn duidelijk strenger en alles omvattender”, zet de biosector de puntjes op de i.

BioForum verduidelijkt in eigen communicatie het verschil als volgt: “Wat de supermarktketen in het midden laat, is of er bij de teelt van residuvrije peren nog chemische pesticiden en kunstmest worden gebruikt. Navraag leert dat er geen meetbare resten van pesticiden traceerbaar zullen zijn in het eindproduct, maar tijdens de teelt worden wel nog nog chemische pesticiden gebruikt. Zoals één van de perentelers zelf aanhaalt, worden de residuvrije peren minder bespoten. Dat bespuiten gebeurt eerder aan het begin van de teelt, zodat de residuen aan het einde van de teelt niet meer detecteerbaar zijn.”

Omdat bestrijdingsmiddelen niet alleen op het gewas terechtkomen, maar ook de omgeving vervuilen, vindt de biosector de residuvrije teeltmethode maar een halfslachtige oplossing. “In bio streeft men niet enkel naar een eindproduct dat residuvrij is, maar naar een productieproces dat duurzaam en milieuvriendelijk is. Biologisch fruit is het resultaat van een zorgvuldige teeltmethode waarbij het gebruik van chemische pesticiden volledig verboden is. Ook kunstmest is uit den boze, want dat verstoort het bodemleven.”

Een biologische fruitteler probeert volgens BioForum ziekten en plagen in de eerste plaats te vermijden. “Als biosector kunnen we initiatieven die het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de conventionele fruitteelt verminderen alleen maar aanmoedigen. Maar zolang men enkel oog heeft voor een residuvrij eindproduct, zal men niet komen tot een echt duurzame teelt.”

Bron: BioForumvlaanderen.be

Beeld: Bayer ForwardFarming

Volg VILT ook via