nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.12.2016 Droge zomer spaart korrelmaïs van mycotoxinen

Het voorbije teeltjaar was er voor maïs één van extremen. De opbrengsten waren aan de lage kant, maar vooral heel wisselvallig. Met sommige percelen is het nooit meer goed gekomen na de wateroverlast in mei en juni. Een lichtpuntje is dat de kwaliteit van de maïskorrels goed is. De mengvoederfabrikanten en graanhandelaars nemen ieder jaar stalen voor een analyse op natuurlijke schimmels en gifstoffen. De gunstige weersomstandigheden deze zomer, op het moment dat de maïs bloeide en ook later nog bij de afrijping, zorgden voor een geringe contaminatie van fusarium en mycotoxines.

Mycotoxinen zijn giftige stoffen (toxinen) die door schimmels worden geproduceerd en bij haast alle graansoorten voorkomen. Ze worden op het veld gevormd tijdens de groei van het gewas, na de oogst, of tijdens de opslag. Op het veld zijn het vooral factoren zoals vochtige weersomstandigheden, rassenkeuze en de bodembewerking die de ontwikkeling van mycotoxinen stimuleren.

Graanhandelaars en mengvoederfabrikanten waren dit jaar extra op hun hoede voor mycotoxines, giftige stoffen die door schimmels op granen en maïs geproduceerd worden. Die alertheid bleek voor granen meer dan nodig. Door de natte weersomstandigheden tijdens de groei van de granen, en zelfs bij de oogst, werd in twee derde van de stalen minstens één mycotoxine teruggevonden.

Waakzaamheid is ook aan de orde voor korrelmaïs, hoewel de analyseresultaten voor deze teelt veel gunstiger zijn. Tijdens de bloei en afrijping van de maïs was het weer omgeslagen. Dankzij de droge en zonnige weersomstandigheden kregen schimmels weinig kans om de maïs te infecteren. Dit resulteert in een geringe contaminatie met fusarium en mycotoxines.

Voor BEMEFA, de beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten, is de geringe aantasting van de maïsoogst goed nieuws. Directeur-generaal Yvan Dejaegher vat het kort samen: “Het contaminatieniveau is laag maar waakzaamheid blijft aan de orde. Uit het onderzoek leiden we ook af dat we alert moeten blijven voor OTA (stockagemycotoxine). Goede opslagpraktijken, voldoende afkoeling en ventilatie na droging van de maïs blijven dan ook belangrijk.”

Voor de jaarlijkse monitoring werkt BEMEFA samen met Synagra, de beroepsvereniging van de graanhandelaars. Met 71 analyseresultaten van vlak na de oogst kan de sector een betrouwbaar beeld vormen van het contaminatieniveau voor mycotoxinen in maïs van voornamelijk Belgische en Franse origine.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via