nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.07.2018 Droogte is volgens Boerensyndicaat een landbouwramp

Weken is het intussen geleden dat er nog enige neerslag van betekenis viel. Sommige streken kregen sinds medio mei geen drup. Het Algemeen Boerensyndicaat meent dat de schade voor een aantal teelten onomkeerbaar is. De graanopbrengsten zijn slecht, de industriegroenten verteren de droogte niet, ook de verse groenten vallen tegen en voor de vroege aardappelen zal regen niet meer helpen. Aardappelen en vooral groenten lijden ook elders in Europa onder de droogte. Het Boerensyndicaat vraagt minister Schauvliege om voor onze regio een tussenkomst van het Rampenfonds te onderzoeken.

Kurkdroog zijn de akkers en weiden in Vlaanderen. Het is niet alleen droog, maar het is ook warmer dan gemiddeld en de aanhoudende strakke wind maakt het verdrogend effect compleet. Waar recent wat schaarse neerslag viel, is dat letterlijk niet meer dan een druppel op een hete plaat. Vanuit verschillende regio’s komen er signalen binnen dat de droogte zijn tol eist. Volgens het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) volstaan enkele buien al niet meer om de groei terug op gang te brengen. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden vraagt ABS aan minister Joke Schauvliege om te onderzoeken of de droogte erkend kan worden als landbouwramp.

De grasgroei is volledig stilgevallen zodat veehouders hun wintervoorraden moeten aanspreken. De wintergranen zijn noodrijp en opbrengsten vallen tegen. Van wintergerst varieerde de opbrengst tussen 6 en 9 ton per hectare. De uitzaai van boontjes voor de conservenindustrie ligt stil in afwachting van beter weer. Later gezaaide erwtjes verteren de droogte evenmin zodat de opbrengst minimaal 50 procent lager kan liggen, bij een matige kwaliteit. Verse groenten zoals broccoli en bloemkool stellen qua opbrengst en kwaliteit teleur bij de oogst. Zelfs spruitentelers vrezen nu al dat er deze winter weinig te plukken zal zijn. De planten ontwikkelen niet en verouderen snel.

Vroege aardappelen die niet beregend konden worden, sterven vervroegd af. Regen zal hier niet meer helpen. Voor de halfvroege en late aardappelen vindt het Algemeen Boerensyndicaat het te vroeg om uitspraken te doen. Ook het telersverbond NEPG vindt de eerste helft van juli nog te vroeg om oogstramingen te doen voor de aardappelen. Niettemin beginnen de aardappelen ook in de landen rondom ons te lijden onder het watertekort. Op korte termijn wordt weinig regen verwacht.

De problemen beperken zich niet tot Noord-West-Europa, zo valt op te maken uit een communiqué van de groente-industrie (Profel). In voor de groenteteelt belangrijke regio’s werd een deficit van 200 mm vastgesteld. Niet alleen kampt het noorden van Europa met droogte, Zuid-Europa kreeg te maken met extreme regenbuien en hagelstormen.

Ook binnen Vlaanderen zijn er regionaal grote verschillen, met vooral grote schade in de Zandstreek, maar de weersverwachtingen voor de volgende twee weken wijzen toch op een neerslagtekort voor gans onze regio. Waar het kan, proberen boeren hun gewassen te redden door beregening. Dat zal leiden tot hogere waterheffingen volgend jaar zodat ABS aan de Vlaamse Milieumaatschappij vraagt om deze heffingen te herbekijken. “Beregenen is nu echt een noodzaak”, klinkt het, “en er is nood aan waterreservoirs voor een efficiënte beregening.”

De droogte was woensdag een gespreksonderwerp in het Vlaams Parlement. Minister Joke Schauvliege somde op wat er reeds aan gedaan wordt, bijvoorbeeld via overheidsfinanciering van irrigatieprojecten zoals dat van Ardo in West-Vlaanderen. Ook is er de steun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds voor investeringen door landbouwbedrijven in een zuiniger watergebruik. Het Departement Landbouw en Visserij communiceerde actief omtrent tips voor een zuinig watergebruik en irrigeren zonder waterverspilling.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: provincie Antwerpen

Volg VILT ook via