nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

10.01.2017 Duitse boeren krijgen het zwaar te verduren in de media

In Duitsland krijgt de veehouderij het hard te verduren in de media. Onder meer de Süddeutsche Zeitung is het niet ontgaan dat het federale milieuagentschap (UBA) om hogere belastingen op dierlijke producten vraagt vanwege de klimaatimpact van veehouderij. Momenteel betaalt de consument zeven procent BTW op voedingswaren, maar dat zou 19 procent moeten worden voor vlees, melk en eieren. Zowel landbouwminister Christian Schmidt als milieuminister Barbara Hendricks benadrukken dat het niet het ministerie is dat dit voorstelt. De Duitse boeren zijn ook bijzonder boos vanwege een online artikel van Der Spiegel dat niet door een journalist maar door Greenpeace geschreven lijkt.

Opschudding in Duitsland want het federale milieuagentschap vraagt een BTW-verhoging op voedingswaren van dierlijke oorsprong. Een heleboel voedingswaren zouden daardoor duurder worden: melk, vlees en eieren en alle producten die daarvan gemaakt worden. Als verantwoording geeft het Umwelt Bundesamt (UBA) de aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen door de veehouderij.

De Duitse ministers van Landbouw en Leefmilieu proberen duidelijk te maken dat dit geen officieel voorstel van de overheid is. Zij lijken geen voorstander van een BTW-verhoging van 7 (tarief voor voeding) naar 19 procent (het normale BTW-tarief in Duitsland). Onder meer de Süddeutsche Zeitung schreef er vorige week over. 

Nog recenter is de mediastorm die volgde op een online artikel van Der Spiegel dat erg de stempel droeg van de milieubeweging en van Greenpeace in het bijzonder. In het artikel wordt aangekaart dat landbouwminister Christian Schmidt blijft vasthouden aan “vervuilende, industriële landbouw” terwijl er volgens de auteur duurzame alternatieven bestaan.

De “zwaar gesubsidieerde sector” wordt voor de voeten geworpen dat hij nauwelijks meerwaarde en werkgelegenheid creëert, maar wel milieuproblemen. Boeren krijgen te horen dat ze niet goed omgaan met hun grond en met hun vee. Dieren zijn naar verluidt hun hele korte leven ziek en het bodemleven wordt verziekt met pesticiden. Kortom, de huidige generatie Duitse boeren is verkeerd bezig en zou beter zijn dierlijke productie terugschroeven tot de behoeften van de binnenlandse markt. Ook het idee om chemische gewasbeschermingsmiddelen volledig af te zweren, leende de Duitse journaliste van Greenpeace.

Furieus, zo reageren de Duitse landbouwers en hun belangenverdedigers. Zij nemen het niet dat een toonaangevende krant zulke “roddels” online plaatst. Zij zijn het beu dat hun sector in de media aangevallen wordt, met negatieve publiciteit tot gevolg. “Het landbouwmodel dat Greenpeace voorstaat, verzwijgt de kostprijs daarvan. Dat Greenpeace luchtkastelen wil bouwen, is hun goed recht. Maar ze betrekken Der Spiegel daarbij als hun handlanger”, gaan de boeren in het verweer. Ze verwijzen naar de wetgeving waaraan ze zich moeten houden, en naar het eigen initiatief om het dierenwelzijn in de veehouderij te verhogen.

Bron: Süddeutsche Zeiting / Agrar Heute

Beeld: Bauernverband Schleswig-Holstein

Volg VILT ook via