nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.06.2017 Duitse deelstaat wil plafond voor grondprijzen

De regering van de Duitse deelstaat Nedersaksen heeft concrete plannen om een plafond vast te leggen voor grondprijzen. De staat is met 47.000 vierkante kilometer groter dan Nederland en staat bekend om zijn maïs-, suikerbieten en aardappelteelt. Het initiatief van landbouwminister Cristian Meyer komt er omdat grond voor jonge starters te duur is geworden. Meyer wil vermijden dat “grote investeerders” die weinig of niets met landbouw te maken hebben de grondmarkt bepalen.

Als het van de lokale landbouwminister Cristian Meyer afhangt, dan komt er in zijn deelstaat Nedersaksen een plafond op de grondprijzen. Meyer wil daarmee het familiale landbouwmodel vrijwaren en vermijden dat landbouwgrond al te veel in de handen van grootgrondbezitters, investeerders of speculanten terechtkomt. Bovendien is grond voor een gemiddelde jonge starter te duur geworden, aldus Meyer.

De grondprijzen zijn de laatste jaren inderdaad gestegen. Sinds 2010 is volgens de grondmarktinstantie van de deelstaat akkerbouwgrond 13 procent duurder geworden en grasland 9 procent. Voor akkerbouwgrond is het prijsniveau in de regio’s met de hoogste veedichtheid, Cloppenburg, Vechta en de aan Nederland grenzende gebieden Emsland en Grafschaft Bentheim in 2016 opgelopen naar gemiddeld 81.000 euro per hectare. Cloppenburg spant de kroon met 110.000 euro per hectare.

Het aantal boeren dat land verkoopt, is opgelopen van 37 procent in 2013 naar 47 procent in 2016. Het aantal kopers daalde in dezelfde periode van 70 naar 61 procent. “Het evenwicht is weg”, oordeelt Meyer op basis van de cijfers, “deze druk op de grond moeten we stoppen.” Maar volgens de sectorkoepel van de varkenshouders heeft het beleid de hoge vlucht van de prijzen zelf veroorzaakt door biovergisting te promoten. De voor biogas noodzakelijke maïsteelt vergt veel grond en hoe meer met biogas kan verdiend worden, hoe attractiever de grond wordt, zo klinkt de redenering.

Lokaal zal worden vastgelegd wat de gemiddelde hoogte is van de prijzen bij verkoop en pacht. Als een verkopende partij meer vraagt dan dat gemiddelde, wordt door de staat ingegrepen. Stok achter de deur zijn daarbij boetes. Niet-agrarische kopers, zoals institutionele beleggers, moeten voortaan een vergunning hebben om landbouwgrond te verwerven. Andere instanties, zoals natuurmonumentenorganisaties, kunnen voorrang krijgen bij de verwerving van grond.

Uit een rapport van de universiteit van Keulen blijkt dat er potentieel wel nog moet gesleuteld worden aan de formulering van de nieuwe regeling, omdat de huidige versie zou indruisen tegen de Duitse grondwet. Ook vanuit de jongerenorganisatie van de Nedersaksische boerenbond Landvolk kwam er al kritiek. Zij vrezen dat door de de voorkeursrechten voor bepaalde instanties jongeren uit de markt zullen worden gedrongen, waarmee het tegenovergestelde zou worden bereikt van wat de wet beoogt. 

Bron: |

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via