nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.11.2017 "Duurzame vleesveesector steunen in nieuw GLB"

In Brussel lanceerde de Europese landbouwkoepel Copa een nieuwe campagne om Europees rundvlees in de kijker te zetten en producenten van rundvlees te ondersteunen. Verschillende Europese landbouwministers waren aanwezig en ook Europees landbouwcommissaris Phil Hogan tekende present. Voor Hogan is er in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid zeker plaats voor de vleesveehouderij, op voorwaarde dat ze op een duurzame leest geschoeid is.

In eigen land geraakt de vleesveehouderij onder meer door een sterk gedaalde binnenlandse consumptie niet uit het sukkelstraatje, maar ook in andere lidstaten staat de vleesveehouderij onder druk. Om de sector een hart onder de riem te steken en tegelijk ook politieke aandacht te vragen voor de economische malaise in de sector, lanceert de Europese landbouwkoepel Copa een EU Beef-campagne. Op het lanceringsevent waren verschillende Europese landbouwministers aanwezig.

Voor ons land was federaal landbouwminister Denis Ducarme aanwezig, net als zijn gewestelijke collega René Collin. Ook Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker en een ABS-vertegenwoordiger waren aanwezig. “Rundvlees is een bron van inkomen voor 2,5 miljoen boeren in Europa en draagt op die manier bij tot een vitaal platteland”, aldus De Becker. Ook Europees landbouwcommissaris Phil Hogan was erbij en onderstreepte het belang van een gericht vleesveebeleid.

“De laatste jaren staat de consumptie van rundvlees in heel Europa onder druk”, aldus Hogan. “Er zijn vanuit verschillende hoeken heel wat boodschappen gecommuniceerd die de consumptie gedrukt hebben, onder meer vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie. Mede daarom heb ik voor de periode 2017-2019 middelen opzijgezet voor de promotie van de duurzame productie van rundvlees. Die duurzaamheid is enorm belangrijk en wordt ook in de rundveesector cruciaal om klaar te zijn voor de toekomst.”

Hogan verwees ook expliciet naar het nieuwe Europese landbouwbeleid dat volop vormt krijgt. “In het nieuwe GLB zullen traceerbaarheid en duurzaamheid de hoekstenen worden van het nieuwe vleesveebeleid. Daarom wil ik alle Europese landbouwministers oproepen om hun rundveehouders te helpen bij de transitie naar een duurzamere veehouderij. Daarnaast zet ik zelf ook volop in op het aanboren van nieuwe markten. Zo zijn er heel binnenkort missies gepland naar Saoedi-Arabië en Iran, landen die belangrijk kunnen worden voor de export van rundvlees. Dat geldt ook voor China. We moeten alle opportuniteiten die we hebben grijpen om de hinderpalen die de export nog in de weg staan uit de weg te ruimen.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Copa

Volg VILT ook via