nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.03.2016 Educatieve spelbox leert kinderen het boomtelersvak

Net zoals andere land- en tuinbouwers krijgen ook boomkwekers geregeld scholen over de vloer. Voortaan krijgen de kinderen na het bedrijfsbezoek een educatieve spelbox, ‘Expeditie Sierteelt’ genaamd, waarmee ze in de klas hun kennis over sierteelt verder kunnen bijspijkeren. Bij boomkwekerij Hoebenschot in Lichtaart presenteerde Boomtelersfederatie Noord-België de spelbox voor kinderen van om en bij de 12 jaar. Gedeputeerden Ludwig Caluwé (landbouw) en Peter Bellens (platteland) kregen de eerste exemplaren overhandigd. Hun kennis over sierteelt werd meteen ook getest. Het project wordt gerealiseerd met een subsidie van 10.000 euro vanuit de provincie Antwerpen, bedoeld voor initiatieven ter bevordering van duurzame en verbrede landbouw.

Hoeveel procent van een boom groeit boven de grond? Herken jij een ‘kietelplant’? Hoe goed kan jij insecten vangen? Zulke vragen en opdrachten krijgen jongens en meisjes voorgeschoteld bij ‘Expeditie Sierteelt’. De educatieve spelbox is op maat gemaakt voor leerlingen van het vijfde leerjaar tot en met het eerste middelbaar. Ze bevat weetjes, experimenten en een invulboekje.

De spelbox bestaat uit kwaliteitsvol en wetenschappelijk onderbouwd lesmateriaal, ontwikkeld door Boomtelersfederatie Noord-België in samenwerking met het Proefcentrum voor Sierteelt, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek en diverse tuinbouwscholen. Het is een aanvulling op het jaarlijkse evement ‘Op de Siertoer 4 Kids’ dat kinderen uit de derde graad lager onderwijs één dag laat kennismaken met de sector.

Leerlingen van basisschool De Parel uit Lichtaart en MPI De Mast uit Kasterlee overhandigen de eerste exemplaren van Expeditie Sierteelt aan gedeputeerden Peter Bellens en Ludwig Caluwé en aan burgemeester van Kasterlee Ward Kennes. “Onze leden krijgen geregeld klassen en scholen over de vloer voor bedrijfsbezoeken”, zegt sierteler Didier Hermans uit Beerse, voorzitter van Boomtelersfederatie Noord-België. “Nu kunnen we hen na afloop een educatief pakket meegeven waar ze achteraf in de klas ook nog mee aan de slag kunnen.”

Het resultaat daarvan is niet alleen een betere kennis van het werk in de sector. Expeditie Sierteelt kan ook bijdragen tot een verhoogd draagvlak voor sierteelt- en voor landbouwbedrijven in het algemeen. “Onbekend maakt helaas nog altijd onbemind”, stelt gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Peter Bellens. “Met onze provinciale subsidies voor plattelandsbeleid en voor landbouw stimuleren we initiatieven die onder meer door educatie bijdragen aan een breed maatschappelijk draagvlak voor een sector die onder druk staat.”

Zijn collega bevoegd voor landbouw, Ludwig Caluwé, heeft er een goed oog in dat de degelijk gemaakte spelbox vele jaren gebruikt zal worden. “De box is zo ontworpen dat ze makkelijk kan worden bijgedrukt en dat de inhoud op een eenvoudige manier kan worden aangepast zodat ze steeds up-to-date blijft,” weet Caluwé. Bovendien zullen de expertise, de inhoud en de sjablonen ter beschikking worden gesteld van andere sierteeltkringen, het Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers en Groenvoorzieners (AVBS), Plattelandsklassen, … zodat die er ook mee aan de slag kunnen.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: provincie Antwerpen

Volg VILT ook via