nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.11.2018 Eén op zes Vlamingen is klimaatontkenner

Eén op zes Vlamingen is een klimaatontkenner. Dat zegt paleoklimatoloog Pieter Boussemaere. Het is volgens hem vooral het aspect tijd dat het voor veel mensen een moeilijk te begrijpen begrip maakt. “Mensen zien de gevolgen niet. In het klimaatsysteem zit ook een vertragingseffect dat maakt dat we nu moeten handelen, voor we echt zien dat het te laat is en de opwarming onomkeerbaar is”, klinkt het. Desondanks wordt verwacht dat zondag het grootste Belgische klimaatprotest ooit door Brussel zal trekken. Er worden 20.000 tot 25.000 betogers verwacht voor de klimaatmars ‘Claim The Climate’.

Wanneer op zondag de nieuwe VN-klimaatconferentie van start is gegaan in het Poolse Katowice, willen de Belgische organisaties Climate Express, de Klimaatcoalitie en BOS+ een klimaatmars organiseren in Brussel. Met het protest eisen ze dat de Belgische politici meer ambitie tonen op het Europese en internationale toneel en eindelijk werk maken van een doorgedreven nationaal klimaatbeleid op korte én lange termijn. Zo moet de opwarming van het klimaat beperkt blijven tot 1,5°C, zoals in het klimaatakkoord van Parijs staat.

Pieter Boussemaere, docent aan de Vives Hogeschool in Brugge, heeft in elk geval goede hoop dat de klimaattop in Polen een keerpunt kan worden. “Europa heeft een duidelijk standpunt ingenomen. Dat is belangrijk, want je kan de klimaatproblematiek niet op het niveau van de lidstaten oplossen. Daar is een breder draagvlak voor nodig”, meent hij. Met de maatregelen die nu opgelegd worden om de opwarming af te remmen, bedraagt volgens Boussemaere de kans dat we de gemiddelde temperatuurstijging van 1,5 graden halen 66 procent. “Willen we een slaagpercentage van 80 procent, dan zijn nog veel meer inspanningen nodig.”

Voor het feit dat het debat over de klimaatverandering zo gepolariseerd is, ziet de paleoklimatoloog meerdere oorzaken. “Het is een complex probleem dat voor velen moeilijk te snappen is. En wat doen mensen als het moeilijk is? Ze gaan het uit de weg. Bovendien hebben belanghebbenden al jaren geleden een loopje genomen met de waarheid. In de jaren ’80 en ’90 is in de VS een ontkenningsindustrie ontstaan. Oliebedrijven gaven een miljard per jaar uit aan denktanks, wetenschappers en opiniemakers om de problematiek te minimaliseren. Dat werpt tot op heden nog altijd zijn vruchten af”, stelt Boussemaere.

Daarom bestaat er vandaag nog steeds een grote groep klimaatontkenners. Ook in Vlaanderen is één op zes mensen een klimaatontkenner zoals de Amerikaanse president Donald Trump. “Zij halen de mosterd bij de onjuiste informatie die nu al decennia wordt verspreid. Als het debat over roken en longkanker gaat, gelooft iedereen de wetenschap. Als het over klimaatverandering gaat, is plots iedereen expert en hoor je de grootste onzin verkondigd worden. Het is belangrijk dat die verwarring rond klimaatverandering verdwijnt”, stelt de Vives-docent.

Misschien kan het naar ons land halen van de VN-klimaattop bijdragen aan de bewustwording rond het klimaat. De Waalse regering wil dat België zich kandidaat stelt om de organisatie van COP26 aan het eind van 2020 naar ons land te halen. Die aankondiging komt er nadat Zwitserland zich uit de race heeft teruggetrokken. De Zwitsers wijzen erop dat het te kort dag is, maar vrezen ook dat hun kansen niet erg groot zijn omwille van het principe 'first come, first served'. Italië was het eerste land om zich kandidaat te stellen.

De jaarlijkse klimaatconferenties lokken zowat 20.000 deelnemers op drie weken tijd. Volgens de eerste Zwitserse schattingen kan het kostenplaatje oplopen tot 176 miljoen euro. “We hebben er het volste vertrouwen in dat het federale niveau ons voorstel zal steunen. Het is enkel door ambitie aan de dag te leggen dat we grote dingen kunnen verwezenlijken”, stelde minister Jean-Luc Crucke, die in Wallonië bevoegd is voor Klimaat.

Er wordt positief gereageerd door Greenpeace op het Waalse initiatief. De milieuorganisatie spreekt van een “sterk signaal” vanuit België naar de wereld. Greenpeace hoopt dat het Waals voorstel wordt gesteund door het federale niveau en de gewesten. In het verleden, zo herinnert Greenpeace er aan, is het immers moeilijk gebleken de verschillende regeringen te verenigen rond een zelfde milieu-engagement.

Bron: Het Belang van Limburg / Belga

Volg VILT ook via