nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.04.2018 Eerste geval van Afrikaanse varkenspest in Hongarije

In het graafschap Heves, in het noorden van Hongarije aan de grens met Slowakije, is bij een dood wild zwijn Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Het is de eerste keer dat het virus in Hongarije is gevonden. De autoriteiten hebben een verbod op de plezierjacht op wilde zwijnen ingesteld om verspreiding van het virus via karkassen en vluchtende wilde zwijnen te voorkomen. De veterinaire autoriteiten hebben daarnaast onmiddellijk vervoersbeperkingen afgekondigd. Zij verscherpen ook het toezicht op de bedrijfshygiëne van varkenshouderijbedrijven.

De Afrikaanse varkenspest (AVP) is een zeer besmettelijke en vaak dodelijk virusziekte bij varkens en everzwijnen. Afhankelijk van met welke stam het dier besmet is, doet AVP zich voor onder verschillende vormen. De acute vorm gaat gepaard met hoge koorts, anorexia, onderhuidse bloedingen en geelzucht. Na twee à drie weken sterft het besmette dier. Sterftecijfers kunnen oplopen tot 100 procent. Bij de subacute vorm zijn de bovenvermelde symptomen minder hevig, ligt het sterftecijfer lager en treedt de dood pas na een langere tijd in. De chronische vorm van AVP gaat vaak onopgemerkt voorbij, de ziekte evolueert over meerdere maanden.

Er is geen specifieke behandeling voorhanden en varkens kunnen evenmin preventief gevaccineerd worden. Het virus is wel totaal ongevaarlijk voor de mens. De ziekte woedt al sinds 2007 in de Kaukasus en heeft zich van daaruit naar Rusland verspreid. Het is de eerste keer dat het virus in Hongarije opduikt. Het Afrikaanse varkenspestvirus is zeer resistent en kan zich verspreiden via personen, voertuigen, materiaal, jagers, vlees en vleesbereidingen uit de risicolanden.

De World Organisation for Animal Health (OIE) geeft aan dat, gebaseerd op de huidig beschikbare informatie, de meest aannemelijke bron voor de besmetting van het wild zwijn etensresten zijn, meegenomen door buitenlandse werknemers die in grote aantallen werken in de Hongaarse industrie. Verder epidemiologisch onderzoek is nog gaande. Hongarije kondigde aan dat het ook het wilde everzwijnbestand gaat controleren.

De enige epidemie van AVP in België dateert van 1985, in West-Vlaanderen. De oorzaak was besmet varkensvlees uit Spanje. In die periode werden 12 bedrijven besmet, 185 bedrijven geblokkeerd en meer dan 30.000 varkens vernietigd.
 

Bron: Boerderij Vandaag / Dutch Wildlife Health Centre

Volg VILT ook via