nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.01.2018 "Efficiënte spuittechnieken alleen maar voordelen"

Een efficiënte spuittechniek levert voor boomtelers, naast een beter resultaat, economische en ecologische voordelen op. Dat zegt het Vlaams Milieuplan Sierteelt vzw (VMS), de organisatie die de verduurzaming van de sierteeltsector maximaal probeert te ondersteunen, onder meer via testsessies voor spuittoestellen. Wat blijkt? Al te vaak is de vloeistofverdeling ongelijkmatig en bereikt te weinig vloeistof de bovenkant van het gewas. 

Er is best nog veel marge voor verbetering als het gaat om het nauwkeurig bespuiten in de sierteelt. Dat is de conclusie van een controlesessie van de spuittoestellen van boomtelers, georganiseerd door VMS en pcfruit en ondersteund door het Departement Landbouw en Visserij. In totaal lieten elf boomtelers hun spuittoestel testen en optimaliseren. Belangrijkste vaststellingen: een ongelijkmatige vloeistofverdeling en te weinig vloeistof bovenin het gewas. Bij alle machines werd het spuitbeeld aanzienlijk verbeterd waarbij de verticale vloeistofverdeling werd aangepast aan de specifieke boomvormen.

“De deelnemers stelden vast dat zijzelf en velen met hen nog een stuk efficiënter kunnen spuiten”, aldus Hannes Buyle, coördinator van VMS. “Zij roepen hun collega’s op om hun spuittoestellen te laten optimaliseren. Een efficiënte spuittechniek levert, naast een beter resultaat, economische en ecologische voordelen op.” Precies daarom wil VMS later op het jaar nog controlesessies organiseren waarbij boomtelers opgeroepen worden om massaal hun spuittoestellen te laten testen.

Plaatjes en werveldoppen zijn nog vaak de norm in de boomkwekerij, maar zijn verre van ideaal, zo legt Kris Ruysen van pcfruit uit. “Wanneer verschillende doppen naast elkaar werken, is de vloeistofverdeling niet optimaal”, zo klinkt het. “Vanwege de positionering van de spuitdoppen ten opzichte van de luchtstroom, wordt niet alle spuitvloeistof direct naar het gewas geleid en verliezen we hoogte. Een meer egale verdeling bekomen we door het monteren van driftreducerende spleetdoppen. Om het risico op verstopping te counteren, besteden we bij de afstelling ook aandacht aan de juiste persfilter en het gebruik van dopfilters.”

Voor de bestrijding van bepaalde plagen is het vaak noodzakelijk meer volume te spuiten bovenin het gewas. Daarom wordt de boomtelers aangeraden om bovenaan het toestel grotere dopmaten te monteren dan onderaan. Wanneer de boomhoogte op de kwekerij niet constant is, zoals bij taxus, wordt gekozen voor een flexibele afstelling. Een tweede aanpassing bestaat in het aanpassen van de stand van de vleugels of de zogenaamde deflectoren. Door deze te richten naar de toppen van de bomen wordt meer vloeistof in de richting van het gewas gestuurd.

“Een belangrijke vaststelling was de grote variatie in spuittechniek”, zo klinkt het. “Doptype, spuitvolume per hectare, spuitdruk, rijsnelheid en ventilatortoerental zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en bepalen het spuitbeeld. Om zicht te krijgen op de effectief verspoten hoeveelheid vloeistof, wordt de kalibratie van de machine voorgerekend. In functie van geïnstalleerde doptypes en -maten, krijgt ieder bedrijf spuittechnisch advies op maat.”

“Om zeker te zijn van het resultaat, test de teler in de loop van het seizoen best de doordringing in het gewas, met watergevoelig papier”, zo luidt het advies. “Indien nodig kan het ventilatortoerental en de rijsnelheid worden aangepast.” Initiatiefnemer VMS benadrukt dat het optimaliseren van de gangbare spuittechniek een belangrijke stap is naar het efficiënter inzetten van gewasbeschermingsmiddelen in de boomkwekerij. Daarbij kunnen meer doeltreffende spuitmachines een belangrijke rol spelen. Er wordt onder meer gedacht aan de semi-dwarsstroom-techniek en toepassingen waarbij de ventilator hoger gepositioneerd wordt.

Geïnteresseerd? Meer info?

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VMS

Volg VILT ook via