nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.07.2018 Efficiënter organisch bemesten met nieuwe praktijkgids

Om landbouwers te helpen bij een optimale en beredeneerde bemesting op perceelniveau binnen de mogelijkheden van de wetgeving heeft de Bodemkundige Dienst van België in samenwerking met PIBO-campus, VCM, Thomas More en Boerenbond de praktijkgids ‘Organische bemesting – Wat en hoe’ ontwikkeld. Dit als sluitstuk van hun LEADER-project ‘Op weg naar efficiëntere bemesting’.

In het huidige mestactieplan (MAP5) heeft de landbouwer meer vrijheid om bemesting op perceelniveau in te vullen, maar ook een hogere verantwoordelijkheid om het nitraatresidu en fosforgehalte onder controle te houden. Doordacht bemesten is dus de boodschap, en daarom werd in 2016 gestart met het LEADER-project ‘Op weg naar efficiëntere bemesting’.

Tijdens de projectperiode werden vier demovelden aangelegd in Haspengouw. Stroken met compost, stalmest en drijfmest lagen daar naast elkaar, één keer zuiver toegepast, een andere keer aangevuld met minerale stikstof. “De werking van de organische meststoffen kwam duidelijk uit de resultaten naar voren”, vertelt Sander Smets van het PIBO. “De compost gaf zijn stikstof het traagste vrij, terwijl de drijfmest duidelijk de snelst werkende organische meststof was.”

“We willen de landbouwers aanmoedigen om organische mest op een verstandige manier toe te passen”, zegt Annelies Gorissen van VCM. Het bodemverbeterende effect van organische mest was immers al na een jaar merkbaar op de minder vruchtbare grond waar de proef aanlag. Door een combinatie van organische basisbemesting en minerale aanvulling worden gewassen gevoed, wordt de bodemkwaliteit op orde gehouden en worden de limieten van stikstof en fosfor niet overschreden. “Indien mogelijk zaai je een groenbemester, zoals bladrammenas of raaigras, in na de oogst”, vult Leander Hex van Boerenbond aan, “Die zorgt dat stikstof die in het najaar uit de mest vrijkomt niet uitspoelt, maar voor de volgende teelt beschikbaar komt. En bovendien helpen de wortels ook je bodemkwaliteit te onderhouden.”

In de praktijkgids ‘Organische bemesting – Wat en hoe’ vindt de landbouwer een beknopt overzicht van begrippen, redeneringen en wetgeving die hij nodig heeft om slim te bemesten. Daarnaast werden ook de hulpmiddelen voor de landbouwer uitgebreid. Zoals de webtool BDBrekenmee (lees ook de handleiding), die praktijkbemesting vanuit het perceelspecifiek advies berekent. “Dankzij dit project kunnen landbouwers nu kiezen uit veel meer soorten organische meststoffen en voor het eerst rekenen met analyses van hun eigen mest”, zegt Helena Vanrespaille van de Bodemkundige Dienst.

Bron: Eigen verslaggeving / Bodemkundige Dienst België

Volg VILT ook via