nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.01.2015 Einde melkquota brengt uiteenlopende reacties teweeg

Het definitieve einde van de melkquota, dat in april een realiteit wordt, riskeert de melkprijzen zodanig te doen dalen dat heel wat landbouwers er financieel hun broek aan zullen scheuren. “Een rampscenario is zich aan het voltrekken”, waarschuwt Belgisch Europarlementslid Marc Tarabella (PS). Bij de Europese Commissie en de Europese vereniging van zuivelverwerkers (EDA) klinkt een heel ander verhaal. “Melk blijft het komende decennium het witte goud.”

Volgens Tarabella zal de Europese markt door het einde van de quota vanaf 1 april overspoeld worden door melk, en zullen de minst sterke producenten “verdrinken”. “Dit zal schadelijke gevolgen hebben voor de Europese landbouw, de korte keten, de werkgelegenheid en de consument”, zegt hij. Na jarenlange transitiemaatregelen zal de zuivelsector binnenkort onbeperkte hoeveelheden melk op de markt kunnen brengen. Voor producenten uit Engeland, Ierland en Denemarken is deze liberalisering goed nieuws, maar de minder competitieve producenten, vooral die in België, worden volgens Tarabella bedreigd.

“Een liter melk zou minstens 0,37 euro moeten kosten om break even te draaien", legt hij uit. “Vandaag schommelt de prijs rond 0,31 euro. Met andere woorden: er zullen mensen zijn die geld toesteken om te kunnen werken.” Volgens Tarabella, die in de landbouwcommissie van het Europees Parlement zetelt, kan een melkoverschot de prijs zelfs doen dalen tot 0,20 cent per liter, het niveau van 1979. “Dat betekent dat veel mensen uit de sector in het faillissement worden gedreven”. Nog volgens Tarabella kon de prijs zich vroeger altijd herstellen na een periode van sterke schommelingen. Maar het definitieve einde van de quota zou daarentegen tot permanent lage prijzen kunnen leiden.

Een heel ander verhaal is te horen bij de Europese Commissie en de Europese vereniging van zuivelverwerkers (EDA). Volgens een studie uitgevoerd door Ernst & Young in opdracht van de Commissie (september 2013), zijn er geen nieuwe marktinstrumenten voor aanbodbeheersing in de EU nodig. En volgens de Commissie zelf zouden de prijzen de komende tien jaar (2014-2024) stabiel blijven, rond 350 euro per ton. In diezelfde periode zou het aanbod toenemen met 12 miljoen ton, tot 158 miljoen ton in 2024.

Volgens EDA is de Europese zuivelmarkt dan ook een competitieve sector, die voldoende sterk is om toegevoegde waarde te creëren in Europa en daarbuiten. “Na 30 jaar publieke marktbeheersing en 10 jaar politieke en economische inspanningen om de zuivelsector competitief te maken op de Europese en wereldmarkt, is het vandaag niet het moment om het wiel om te draaien en opnieuw een vorm van aanbodbeheersing in te voeren. De zuivelmarkt staat momenteel onder druk, als gevolg van de conjunctuur en de Russische importban op Europese landbouwproducten, maar ze zal zich onvermijdelijk herstellen”, stelt secretaris-generaal Alexander Anton.

Hij benadrukt ten slotte dat de laatste twee jaar meer dan vijf miljard euro werd geïnvesteerd in de melkverwerkingscapaciteit van de Europese Unie. “Dit bewijst duidelijk dat de verwerkers een positieve toekomst tegemoetzien. Om het in de woorden van de Europese Commissie te zeggen: melk zal het komende decennium het witte goud blijven.”  

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via