nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.10.2017 EMB wil meer crisisinstrumenten in nieuw GLB

De European Milk Board (EMB) eist dat er in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) een mechanisme opgenomen wordt waarmee de sector het hoofd kan bieden aan de chronische crisis waarmee ze te maken heeft. Een nieuwe studie van EMB toont aan dat de melkprijs slechts ten dele de productiekosten dekt die de boeren maken. Een delegatie van de organisatie werd ontvangen door de Europese Commissie terwijl er door leden uit verschillende lidstaten een actie werd gehouden.

Momenteel werkt de Europese Commissie aan een voorstel tot hervorming van het landbouwbeleid voor de periode na 2020. Volgens EMB is er sinds de laatste aanpassing van het GLB veel veranderd. “Zo zijn de landbouwprijzen fors gedaald en staan macro-economische factoren en geopolitieke spanningen een langetermijnplanning in de weg”, stel de organisatie. De melkveehouders vragen de Commissie om zich niet te laten verblinden door de huidige hoge marktprijzen voor boter. “De sector zit nog steeds in slechte papieren. De aanhoudende crisis heeft niet alleen duizenden melkveehouderijen op de fles doen gaan, de bedrijven die overblijven zijn ernstig gedestabiliseerd”, luidt het.

Om hun gelijk te bewijzen, legden de EMB-vertegenwoordigers de Commissie een studie voor die bewijst dat de melkprijs de kosten niet compenseert, laat staan dat de melkveehouders winst kunnen maken. Eerder werd al bekendgemaakt dat in België de productie van een kilo melk in 2016 gemiddeld 41,37 cent kostte, terwijl de prijs die de boeren ervoor kregen gemiddeld 26,70 cent bedroeg. “Daarmee werd nog geen 65 procent van de kosten gedekt”, klinkt het.

De boeren verwachten geen Europese subsidies, maar de introductie van een permanent mechanisme dat in crisistijden vrijwillige productiebeperkingen toelaat. Volgens EMB kan het Europese melkreductieprogramma, waar tussen oktober 2016 en januari 2017 48.000 boeren op intekenden, inspiratie bieden. “Het zorgde ervoor dat de melkprijs in een jaar tijd met 21 procent steeg naar bijna 33 cent per kilo, maar dat was een eenmalige en geen structurele maatregel”, aldus EMB.

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via