nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.07.2014 "Energierendement in de landbouw steeds verder bergaf"

Doorheen de geschiedenis zijn we in ons landbouwmodel steeds meer gebruik gaan maken van niet-hernieuwbare grondstoffen, onder druk van het marktdenken. Hoe groter die input werd, hoe lager het energierendement. Dat staat te lezen in de Wervelkrant. "Door de grote hoeveelheden energie die we produceren uit eindige bronnen ontnemen we de toekomstige generaties de mogelijkheden die wij nu hebben, en zorgen we voor al dan niet onherstelbare milieuschade."

In de Wervelkrant wordt ingezoomd op het energierendement van de landbouwsector. Dat is "bedroevend laag" en vermindert nog: hoe meer niet-hernieuwbare grondstoffen we gebruiken, hoe lager het energierendement. Die "plundering" van onze grondstoffen wordt aangedreven door een eenzijdige focus op economisch rendement en winstoptimalisatie. "Onze graaizucht ontzegt één miljard soortgenoten een humaan bestaan, en dat terwijl we onze eigen biotoop ondergraven."

Aan de hand van een korte schets van de ontwikkelingsgeschiedenis van de landbouw, wordt duidelijk hoe dat energierendement steeds verder is gezakt. Er was de doorgedreven mechanisatie, de introductie van de chemische wetenschap en de opkomst van de kunstmeststoffen, de hoogtechnologische zaadveredeling, enzovoort. Gevolg: de omvang van de inputs heeft buitensporige proporties aangenomen ten opzichte van de energie-output.

Bovendien ligt de mechanisatie mee aan de basis van heel wat milieuschade. "Een hypotheek op de komende generaties die heel wat extra energie-input zal vergen om de schade te herstellen - in zoverre herstel nog mogelijk zal zijn. Ondertussen stelt men op landbouwbeurzen vast dat de ontwikkeling van een mechanisatie gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen vrijwel onbestaande is." Nochtans ligt daar volgens Wervel de oplossing: "Enkel met hernieuwbare energiebronnen kan het energierendement opnieuw stijgen."

Meer info: Wervelkrant

Bron: Wervelkrant

Volg VILT ook via