nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.03.2016 EP keurt nieuw schoolmelk- en -fruitprogramma goed

Het Europees Parlement heeft een nieuw voedingsprogramma goedgekeurd dat de consumptie van groenten, fruit en melk bij kinderen en jongeren op school moet bevorderen. Europa stelt daarvoor vanaf 2017 elk jaar 250 miljoen euro ter beschikking: 150 miljoen voor de verdeling van groenten en fruit op school en 100 miljoen voor de verdeling van melk. Met het programma willen de lidstaten niet alleen hun kinderen gezonde eetgewoonten aanleren, maar ook lokale producten, biologische landbouw, duurzame voedselproductie en voedselverspilling in de kijker zetten. Het nieuwe programma voegt de bestaande schoolmelk- en schoolfruitprogramma’s samen en versterkt het educatieve luik erachter.

De cijfers in verband met de eetgewoonten van Europese kinderen en jongeren zijn alarmerend. Een op de drie kinderen in Europa kampt met overgewicht of is obees. Bij de Vlaamse 6- tot 14-jarigen eet slechts 7 procent de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid groenten en fruit, en bij de 12- tot 18-jarigen eet slechts 14 procent van de meisjes en 8 procent van de jongens minstens twee stukken fruit per dag. Het Europees Parlement wil die cijfers opkrikken, en heeft daartoe dus een nieuw voedingsprogramma goedgekeurd. 

De Belgische reacties op het programma zijn alvast positief. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) is bijvoorbeeld tevreden dat men van kinderen bewuste consumenten wil maken. "Doordat lokale, regionale of nationale specialiteiten aangeprezen worden, leren ze waar hun voedsel vandaan komt." Ook de N-VA keurde de tekst goed. "Gezonde voeding van kindsbeen af aanmoedigen is absoluut noodzakelijk en de schoolregeling kan een zinvolle bijdrage leveren", zegt Mark Demesmaeker. Hij is tevreden dat door het samenvoegen van de reeds bestaande programma's voor schoolmelk en voor schoolfruit de efficiëntie en doeltreffendheid van de regeling verhoogd wordt en administratieve rompslomp verminderd. "Zo wordt de drempel verlaagd voor scholen om deel te nemen."

Hilde Vautmans (Open Vld) wijst er van haar kant dan weer op dat met het fruit- en groenteprogramma "twee vliegen in één klap" worden geslagen. "Eerst en vooral wordt gezond eten gepromoot, maar tegelijk is het een win-winsituatie voor de lokale fruitboeren. Die hebben ernstig te lijden onder de Russische boycot, maar zien zich nu verzekerd van een afzet." En Bart Staes (Groen) is ten slotte tevreden met de regeling dat lidstaten ook aan melk toegevoegde fruit- en chocoladesmaak mogen toelaten, maar alleen wanneer die toegevoegde producten vooraf zijn goedgekeurd en wanneer de lidstaat er zelf voor betaalt. "Europa betaalt alleen voor het deel melk", legt hij uit. 

In het verleden werd regematig kritiek geuit op de doeltreffendheid en het kostenplaatje van de afzonderlijke schoolmelk- en schoolfruitprogramma’s. Europa wilde daarom van de subsidies voor beide één gezamenlijk programma maken. In januari van dit jaar keurde de landbouwcommissie van het Europees Parlement het nieuwe programma al goed. Nu deed ook de rest van het halfrond dit.

Het schoolmelkprogramma bestaat al sinds 1977 en het schoolfruitprogramma sinds 2009. In het nieuwe programma werden echter enkele wijzigingen aangebracht. Zo is het budget verhoogd (+20 miljoen euro), wordt de steun eerlijker verdeeld tussen de lidstaten en wordt het educatieve luik rond gezonde voedingsgewoonten, lokale voeding, biolandbouw en voedselverspilling uitgebreid. Ook werd een lijst opgesteld met producten die in aanmerking komen voor financiering, om te verzekeren dat prioriteit wordt gegeven aan verse en lokale producten boven bewerkte levensmiddelen.

Lidstaten mogen wel verwerkte producten zoals soep, fruitsap, yoghurt en kaas verdelen, maar alleen onder bepaalde voorwaarden en enkel in aanvulling op het verse en onverwerkte aanbod. Producten met toegevoegde zoet- en smaakstoffen komen niet in aanmerking, tenzij bij hoge uitzondering en onder een strikte limiet, die door de EU zal worden bepaald. Producten met fruit, noten of cacao, zoals chocolademelk en yoghurt met fruitstukken, vallen niet onder deze strikte regeling.

"Een gezond, evenwichtig dieet is de basis voor een goede gezondheid, maar de consumptie van fruit, groenten en melk neemt in heel Europa af. Het is daarom van groot belang om het groenten, melk- en schoolfruitprogramma te versterken door het budget te verhogen en de focus meer op onderwijs over gezonde voeding te leggen", stelt een tevreden Marc Tarabella (PS), die de wetgeving door het Parlement heeft gekregen en het onderhandelingsteam leidde. "Daarnaast verzekert het Parlement de financiële stabiliteit van het programma door te voorkomen dat lidstaten in het budget kunnen snijden of de criteria kunnen aanpassen voor toewijzing van de gelden." 

Nu het Europees Parlement het licht op groen heeft gezet voor het nieuwe programma, moeten de lidstaten zich er nog over uitspreken. Dit is een formaliteit. De nieuwe regels zouden vanaf 1 augustus 2017 van kracht moeten worden. 

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Tutti Frutti - fruit-op-school.be

Volg VILT ook via